โลมาสีชมพู @ขนอม

Spread the love

โลมาสีชมพู หรือโลมาหลังโหนก เป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ ปกติจะอาศัยอยู่ตามมหาสมุทร ที่มาของชื่อพันธุ์นั้นมาจากครีบที่อยู่บริเวณหลังของมันที่มีลักษณะเป็นสัน เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่ที่สุดคือ 3.2 เมตรสำหรับตัวผู้และ 2.5 เมตรสำหรับตัวเมีย อายุไขเฉลี่ยไม่เกิน 40 ปี
.
ปกติแล้วตอนเกิด โลมาหลังโหนกจะมีสีออกเทา ๆ เหมือนโลมาทั่วไป แต่เมื่อโตขึ้นสีจะเริ่มออกขาวและชมพู ซึ่งเกิดจากสีของหลอดเลือดในตัวที่เข้มขึ้น เพื่อควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ ไม่สูงไม่ต่ำเกินไปจนอันตรายถึงชีวิตของมันนั่นเอง

Scroll to Top