เพื่อนร่วมทาง พา Go Local : ชุมชนบ้านคลองเรือ จังหวัดชุมพร

Spread the love

ในอดีตชาวบ้านประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ดีบุก ต่อมาเมื่อแร่หายากขึ้นและราคาถูกลง จึงหันมาถางป่าเพื่อทำไร่ปลูกข้าว กาแฟและผลไม้ต่างๆ ทำให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าอย่างรุนแรง
.
ต่อมา พ.ศ. 2537 หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จัดทำโครงการ “คนอยู่ ป่ายัง” วางกฏระเบียบเพื่อมาใช้ในการจัดการชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านรักษาป่ายอดเยี่ยมและได้รับธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อ พ.ศ.2541

บ้านคลองเรือ ตั้งอยู่ที่ ม.9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
พิกัด : https://goo.gl/maps/8xxUvFUoVzn

หนึ่งในการจัดการโครงการ คนอยู่ ป่ายัง คือการตั้งธนาคารต้นไม้ โดยแบ่งเป็นไม้เพื่อเป็นสินค้า ไม้เพื่อใช้ในวิถีชีวิต และไม้เพื่อสร้างระบบนิเวศ

มาบ้านคลองเรือ ต้องห้ามพลาด…
1.ล่องแพไม้ไผ่ชมผืนป่าต้นน้ำพะโต๊ะ วิถีชีวิตของชุมชนกลางป่า และชมหินเรือ ลำธารที่มีลักษณะคล้ายท้องเรือ

2. กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะใกล้และไกล ตั้งแคมป์นอนป่า

อาหารเช้าและกาแฟร้อนๆ จากกระบอกไม้ไผ่

3. ชมดอกบัวผุด กระโถนฤาษี และสมุนไพรหายาก

4. เที่ยวน้ำตก…โดยในบ้านคลองเรือมีน้ำตกสำคัญอยู่ 2 แห่งคือ น้ำตกเหวตาจันทร์

และน้ำตกเหวพลูหนัง

การเดินทางจากตัวเมืองชุมพร เพื่อนๆ สามารถนั่งรถตู้คิวชุมพร-หลังสวนที่ตลาดไนท์พลาซ่ามาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหลังสวน ค่าโดยสาร 70 บาท จากนั้นสามารถโทรแจ้งที่โฮมสเตย์ให้มารับ-ส่งได้ (ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 บาท)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โฮมสเตย์และรถรับส่งได้ที่ 
ผู้ใหญ่โรจน์ โทร. 081 968 3893

Scroll to Top