ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

Spread the love

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย หรือที่ผู้คนเรียกกันว่า “เสด็จเตี่ย” ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าทหารเรือ รวมทั้งประชาชนทั่วไป
.
อนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลหลังเก่าอยู่ทางด้านล่าง ใกล้กับเรือรบหลวงชุมพร ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระตำหนักที่พระองค์สิ้นพระชนม์ และศาลหลังใหม่ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา โดยจำลองให้เป็นเรือรบหลวงพระร่วงและมีศาลตั้งอยู่บนเรือ บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีที่เป็นเวิ้งสวยงาม

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาโหมด ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือยังต่างประเทศ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษแล้ว ได้ทรงกลับมาวางรากฐานและพัฒนาปรับปรุงกิจการทหารเรือสยามให้เจริญก้าวหน้า
.
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณอย่างจริงจัง จนสามารถรักษาโรคได้ จึงทรงรับรักษาผู้ป่วยในนาม “หมอพร” โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
.
ภายหลังได้ทรงกลับเข้ารับราชการอีกครั้ง และทรงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ แต่หลังจากกราบบังคมลาเพื่อมาประทับรักษาพระองค์ ณ หาดทรายรี พระองค์ก็ประชวรด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่และสิ้นพระชนม์ที่พระตำหนักบริเวณหาดทรายรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 

สำหรับวันนี้แอดจะพาเพื่อน ๆ ไปชมศาลหลังใหม่กัน ซึ่งศาลหลังนี้ดูเผิน ๆ ก็เหมือนตั้งอยู่บนพื้นดินธรรมดา แต่ที่จริงแล้วบริเวณนี้คือเรือรบหลวงพระร่วงจำลอง โดยหัวเรือจะอยู่ด้านหน้าของศาล มีการสร้างปืนใหญ่และเสากระโดงเรือไว้ด้วย
.
ซึ่งจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาสักการะภายในศาลก็ต้องผ่านการลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่เต็นท์ด้านหน้าก่อน 

หลังจากผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้ว เราก็เข้ามาด้านในกัน โดยก่อนที่จะเข้าไปสักการะพระรูปของกรมหลวงชุมพรฯ ด้านในศาล ทางด้านหน้าก็จะเป็นจุดให้เรานำเครื่องสักการะมาถวาย ซึ่งมีทั้งดอกกุหลาบแดง พวงมาลัยดอกมะลิ หมากพลู และยังสามารถจุดประทัดถวายได้ด้วย ซึ่งตอนแอดไป ก็ได้ยินเสียงจุดประทัดแก้บนอยู่ตลอดเวลาเลย 

ซึ่งช่วงนี้ทางศาลฯ ไม่อนุญาตให้เรานำดอกกุหลาบมาสักการะเอง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อพานกุหลาบที่ทางศาลฯ จำหน่ายมาถวายได้ ราคาพานละ 50 บาท 

บริเวณหัวเรือซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล เป็นจุดที่เราสามารถชมทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้อย่างสวยงาม ถึงแม้แดดจะแรงไปนิด แต่ก็มีลมเย็น ๆ ช่วยคลายร้อนอยู่ตลอดเวลาเลย

.

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
เปิดทุกวัน เวลา 06.30-19.00 น.

Scroll to Top