ล่องแพพะโต๊ะ ผจญไพรไปกับสายน้ำเชี่ยว

ล่องแพพะโต๊ะ ผจญไพรไปกับสายน้ำเชี่ยว 
อำเภอพะโต๊ะของชุมพรเป็นพื้นที่ ธรรมชาติซึ่งได้ชื่อว่าดินแดนแห่งภูผาเขียว หมอกปก น้ำตกงาม มองไปทางไหนก็เห็น แต่ผืนป่าห่มปกทิวเขาสลับซับซ้อน จนเป็น บ่อเกิดของสายน้ำฉ่ำเย็นหลากหลายสาย จึงเป็นแหล่งที่จัดกิจกรรมล่องแพมานาน หลายสิบปี 

โดยในอดีตเป็นการล่องแพ ไม้ไผ่ ทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นแพท่อพลาสติก เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทว่าความสนุก ตื่นเต้นของการล่องแพกลางสายน้ำเชี่ยว และความงามของพงไพรสองฟากฝั่งยังคง มีอยู่เต็มร้อย “การล่องแพพะโต๊ะ” ใช้เวลา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ผ่านแก่งระดับความ แรง 1-3 ซึ่งถือว่าสนุก ไม่อันตราย

สำหรับการมาล่องแพพะโต๊ะ นักท่องเที่ยวอาจเลือกพักแบบโฮมสเตย์ซึ่งอาศัยอยู่กินกับชาวบ้าน หรือพักกับรีสอร์ทเอกชนก็ได้แล้ว ใช้บริการล่องแพของบริษัทเอกชนที่ให้บริการในอำเภอพะโต๊

ค่าล่องแพประมาณคนละ 450-500 บาทรวมอาหาร มื้อ ใช้เวลาล่องแพประมาณ 2-3 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมที่

– เทศบาลตำบลพะโต๊ะ บริการล่องเรือยาง โทร. 0 7753 9072
– ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ โทร. 08 7821 8700
-ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โทร 0 7753 9040, 0 7753 9240, 08 1979 1448, 08 2326 3688, 08 5472 8300

Scroll to Top
Send this to a friend