#ภาพเก่าเล่าเรื่อง เขาขนาบน้ำ จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2507

Spread the love

#ภาพเก่าเล่าเรื่อง เขาขนาบน้ำ จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2507
.
เขาขนาบน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเป็นเขาสองลูกที่ตั้งขนาบอยู่สองฝั่งของแม่น้ำกระบี่ จึงเป็นที่มาของชื่อ “เขาขนาบน้ำ”
.
ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่บริเวณหน้าเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำจึงเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง และกลายเป็นภาพจำของนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่สัญจรผ่านไปมาจวบจนปัจจุบัน
.
เขาขนาบน้ำมีถ้ำที่สามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้ โดยมีการทำบันไดปูนเอาไว้ให้เดินได้อย่างสะดวก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม มีการจำลองวิถีชีวิตของมนุษย์โบราณ และภาพเขียนสีที่ผนังถ้ำ เนื่องจากมีหลักฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังจำลองความเป็นอยู่ของทหารญี่ปุ่น เมื่อครั้งที่ใช้เขาขนาบน้ำแห่งนี้เป็นกองบัญชาการในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย
.
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโครงกระดูกของยักษ์ที่ถูกรัดด้วยโครงกระดูกพญานาคตามตำนานท้องถิ่น ผลงานศิลปะจากงาน “ไทยแลนด์เบียนนาเล่ กระบี่ 2018” เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่ง
.
การเดินทางไปยังเขาขนาบน้ำ สามารถนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้า (ลานปูดำ) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที และเนื่องจากบริเวณนี้เป็นน้ำกร่อย ระหว่างทางเราจึงสามารถชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลนและสัตว์ต่าง ๆ เช่น ปลาตีน ลิงแสม เป็นต้น

เผยแพร่ใน Facebook : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง วันที่ 2 ตุลาคม 2563

Scroll to Top