ประเพณีปอยส่างลอง จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561

Spread the love

ประเพณีปอยส่างลอง จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561

ในช่วงฤดูร้อนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีธรรมเนียมปฏิบัติที่จัดกันประจำของชาวไทใหญ่ คือการบวชเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาพระธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นประเพณีที่เลียนแบบเจ้าชายสิทธัตถะ ในขณะที่ทรงออกผนวช ทั้งที่ยังทรงเครื่องทรงของกษัตริย์พร้อมนายฉันนะ งานประเพณีปอยส่างลองนี้ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่อยากจะมาบันทึกภาพแห่งความประทับใจ เข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศที่ผสมผสานความเชื่อ ความศรัทธา ในพระพุทธศาสนา และสีสันที่สดใสของฤดูร้อน ในปีนี้เทศบาลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561 ณ วัดกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 2 เมษายน เวลา 16.00 น. พิธีโกนผมส่างลอง ณ วัดกลางทุ่ง

วันที่ 3 เมษายน วันรับส่างลอง เวลา 4.00 น. เจ้าภาพส่างลอง จะนำเด็กชายไปที่วัดเพื่อแต่งตัวชุดส่างลอง และรับศีลเข้าร่วมขบวน ไปรับส่างลอง ที่หน่วยงานต่างๆ และวัดต่างๆ เพื่อการลาบวช

วันที่ 4 เมษายน วันนี้รับส่างลองวันที่ 2 เจ้าภาพส่างลอง จะนำส่างลองไปเข้าร่วมขบวนแห่ที่วัด และใบรับส่างลองที่หน่วยงานต่างๆ และวัดต่างๆ

วันที่ 5 เมษายน แห่โคหลู่ (แห่เครื่องไทยทาน) ตั้งแต่ 8.00 น. จะแห่ขบวนจากวัดกลางทุ่ง ไปตามถนนในเขตเทศบาล มีพิธีเรียกขวัญส่างลอง และข่างแขก หรือรับแขก ในตอนเย็น ส่วนตอนกลางคืน มีงานมหรสพ สมโภช ตามประเพณีไทใหญ่

วันที่ 6 เมษายน วันข่ามส่าง หรือวันหลู่ เป็นวันบรรพชาสามเณร และถวายเครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน
ซึ่งในช่วงวันที่ 4-5 เมษายน ระหว่างเวลา 19.00 น. ต้นไป จะมีการแสดงศิลปะไทใหญ่ ลิเกไทใหญ่ การแสดงศิลปะพื้นบ้านไทใหญ่ ที่ลานหน้าวัดกลางทุ่ง

สอบถามรายละเอียดงานหรือสนใจการร่วมเป็นเจ้าภาพการบวชเณรหรือประเพณีปอยส่างลองครั้งนี้ที่ คุณบัลลังก์ ตรีทอง รองประธานชุมชนป๊อกตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 086 439 0368

Scroll to Top