“วัดอุโมงค์” (สวนพุทธธรรม) จ.เชียงใหม่

Spread the love

“วัดอุโมงค์” (สวนพุทธธรรม) เป็นอีกหนึ่งวัดในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเก่าแก่และงดงาม ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ เดิมชื่อ “วัดเวฬุกัฏฐาราม” ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ปฐมกษัตริย์ของล้านนา เพื่อเป็นที่จำพรรษาของคณะสงฆ์จากลังกา
.
ต่อมาในสมัยพญากือนา ได้ทรงบูรณะวัดและซ่อมแซมเจดีย์ นอกจากนี้ยังได้สร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ได้ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานอีกด้วย ผู้คนจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดอุโมงค์” หรือ “วัดอุโมงค์เถรจันทร์”

ในช่วงหน้าฝนบริเวณด้านหน้าอุโมงค์จะมีมอสสีเขียวขึ้นปกคลุมอยู่เต็มไปหมด ดูสวยงามแปลกตา กลายเป็นเอกลักษณ์และความงดงามที่ไม่เหมือนใครของวัดแห่งนี้

อุโมงค์ที่นี่มีขนาดใหญ่และมีทางเข้าหลายทาง เมื่อเข้าไปแล้วสามารถเดินทะลุถึงกันได้หมด ในบางช่วงของผนังเพื่อนๆ จะเห็นร่องรอยของจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะคะ แต่ส่วนใหญ่ลบเลือนไปมากแล้ว
.
ระหว่างทางเดินเข้าไปภายในอุโมงค์ เราจะพบกับความมืดและเงียบสงบ มีเพียงแสงสว่างจากช่องหลังคาเป็นบางช่วงและแสงไฟดวงน้อยเป็นระยะๆ เท่านั้น

บริเวณด้านบนของอุโมงค์เยื้องไปทางทิศใต้ เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าแก่อายุประมาณ 700 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพญามังราย และได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยพญากือนา
.
มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังศิลปะล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากพุกาม สังเกตได้จากบริเวณท้องไม้ของฐานกลมทั้ง 3 ฐานที่ประดับด้วยช่องสี่เหลี่ยมตลอดแนว และส่วนของปลียอดก็คล้ายกับที่พบในเจดีย์แบบพม่า

ปัจจุบันวัดอุโมงค์นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแปลกตาของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการแสวงหาความสงบในชีวิตอีกด้วย
.
หากเพื่อนๆ สนใจก็สามารถไปเที่ยวชมได้นะคะ

เผยแพร่ใน Facebook : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

Scroll to Top