“ผาช่อ” ความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่เดินทางผ่านกาลเวลานับพันปี

Spread the love

ผาช่อ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝน ทำให้แผ่นดินที่เชื่อกันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิงก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางไหลผ่านไปที่อื่น และได้สะสมตะกอนกรวดเป็นชั้นๆ

ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานธรณี บริเวณนี้ได้ถูกดันตัวขึ้นกลายเป็นเนินเขาลาดชัน เมื่อถูกลมฝนน้ำกัดเซาะอย่างยาวนานก็ได้กลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตา

ผาช่อตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ทางอุทยานจัดทำเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะพบกับธรรมชาติที่แปลกตา ทั้งกรวดหินที่เรามักจะเห็นตามก้นแม่น้ำ ร่องทางเดินที่เหมือนร่องน้ำไหล หรือหน้าผาหินสูงใหญ่ดูคล้ายแกรนด์แคนยอน ระยะทางเดินก็ไม่ไกลมาก พอให้หัวใจได้สูบฉีด มีจุดถ่ายภาพสวยๆ เท่ๆ ไปอวดเพื่อนฝูงตลอดทาง

Scroll to Top