ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ 2564

ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จัดเทศกาลสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ 2564” แอ่วที่ใดในเมืองเชียงใหม่ก็ได้ร่วมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง และร่วมฉลองเมืองเชียงใหม่ครบ 725 ปี ในวันที่ 1-19 เมษายน 2564 โดยเน้นจัดกิจกรรมสไตล์ New Normal 
.
แอดได้รวบรวมข้อมูลเทศกาลสงกรานต์มาให้เพื่อน ๆ แล้ว ไปดูกันเลยค่ะว่ามีที่ไหนบ้าง

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร
พิธีหุงน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
วันที่จัดงาน : วันที่ 9 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/bxQKZ9icutss6LzV6

รับน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองฯ จำนวน 9,725 ขวด ฉลองเมืองเชียงใหม่ครบ 725 ปี วันที่ 11-13 เมษายน 2564 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ วัดพระสิงห์ฯ วัดเจดีย์หลวง วัดบุพพาราม  และอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยสามารถลงทะเบียนรับน้ำทิพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2564 ผ่านทาง Facebook ททท. สนง. เชียงใหม่ / TAT Chiang Mai
.
2. วัดสวนดอก
พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่
วันที่จัดงาน : วันที่ 17 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/Lr42hWc5JJgBeuoH7
.
3. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ประเพณีสมโภชและสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
วันที่จัดงาน : วันที่ 11-15 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/pwbRmSpdopEWQtQ6A
.
4. อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
พิธีตานตุงไชย ฟื้นใจ๋เมืองเชียงใหม่ ฉลองครบ 725 ปี ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
วันที่จัดงาน : วันที่ 1-19 เมษายน 2564
งานยอสวยไหว้สาพระญามังราย และพิธีทำบุญตักบาตรครบ 725 ปี ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
วันที่จัดงาน : วันที่ 11-12 เมษายน 2564
กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”
วันที่จัดงาน : วันที่ 13-15 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/twggp4TE61vTsFAR9
.
5. หอพญามังราย
กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและพญามังราย ขบวนแห่เครื่องสักการะพญามังราย และขบวนแห่พระอุปคุต
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม
วันที่จัดงาน : วันที่ 12-16 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/xj1i7S7LPBSfvr3d7
.
6. ลานประตูท่าแพ
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง การประกวดเครื่องสักการะล้านนา การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง และการประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์
วันที่จัดงาน : วันที่ 13-14 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/NfxTGHK8g96PxRWA8
.
7. พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง”
วันที่จัดงาน : วันที่ 13-15 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/DWVQTjFmE9NGoj8u9
.
8. 13 ชุมชนในเขตเวียงเก่า
กิจกรรม “แอ่วออนอาน สืบฮีตสานฮอย 725 ปี เมืองเจียงใหม่” 
วันที่จัดงาน : วันที่ 1-19 เมษายน 2564
.
9. วัดพันอ้น
งานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
วันที่จัดงาน : วันที่ 11-16 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/LdRUvkAbpr8weudv8
.
10. วัดเชียงมั่น
งานประเพณีสรงน้ำพระเสตังคมณี และพระศิลา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
วันที่จัดงาน : วันที่ 1-3 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/gq5RA6sjiVVhieXu9
.
11. วัดเชียงยืน
ประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์และสักการะบูชาพระสัพพัญญเจ้าเดชเมือง
วันที่จัดงาน : วันที่ 7-9 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/8WCCAdhvYzqaJ3kR8
.
12. วัดโลกโมฬี
งานสืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง
วันที่จัดงาน : วันที่ 7-16 เมาายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/ZeqA4xDuH662HZLM7
.
13. วัดยางกวง
ป๋าเวณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจ๋อสลีปุรีนามหน่างรั้ว
วันที่จัดงาน : วันที่ 12-16 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/k7yEfEJjEtd9TkJQ7
.
14. สำนักงานเทศบาลเชียงใหม่
พิธีขอขมาและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหม องค์มหาสงกรานต์
วันที่จัดงาน : วันที่ 12 เมษายน 2564
พิกัด : https://goo.gl/maps/BJthgZsViv4YzRvg9
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่  Facebook : TAT Chiang Mai  หรือโทร. 0 532 48604-5

Scroll to Top
Send this to a friend