วัดร่องเสือเต้น : เชียงราย

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดร้าง มีสัตว์ป่ารวมทั้งเสืออยู่มาก จึงเป็นที่มาของชื่อวัด “ร่องเสือเต้น” ภายหลังชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะวัดขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน

สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุดในวัดแห่งนี้คงหนีไม่พ้น วิหารสีน้ำเงิน ซึ่งรังสรรค์โดย “สล่านก” หรือ นายพุทธา กาบแก้ว ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2548 แล้วเสร็จ พ.ศ.2559 รวมระยะเวลาถึง 11 ปีด้วยกัน

ลักษณะสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของวิหาร จึงดูคล้ายคลึงกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย รวมไปถึง อ.ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งเป็นสองศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายนั่นเอง

ภายในวิหารประดิษฐาน “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” พระประธานสีขาวปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ซึ่งภายในพระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้

ด้านหลังวิหารเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงระฆัง สูง 20 เมตร นามว่า “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง หากเพื่อนๆ มีโอกาสแวะเวียนไปเชียงราย ก็อย่าพลาดไปชมความงดงามของวัดแห่งนี้นะ

ที่ตั้ง : ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร. 082 026 9038
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 07.00-17.00 น.

เผยแพร่ใน Facebook : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง วันที่ 10 กันยายน 2562

Scroll to Top
Send this to a friend