เที่ยวตามคำขวัญ : เชียงราย

Spread the love

การเดินทางไปจังหวัดเชียงราย สามารถไปได้ 3 วิธี ดังนี้

รถประจำทาง 

“เหนือสุดในสยาม”

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นอำเภอที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย ในช่วงนี้เพื่อนๆ อาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับอำเภอนี้เป็นพิเศษ ก็เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนนั่นเอง

จังหวัดเชียงรายเป็นดินแดนแห่งขุนเขา ถ้ำ แหล่งต้นน้ำ และป่าไม้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นไปท้าทายความสูงและสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ ได้แก่ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ดอยผาตั้ง ดอยผาหมี เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีไร่ชาที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม เช่น ไร่ชา 101 ไร่ชาวังพุดตาล และไร่ชาฉุยฟง เป็นต้น

“ชายแดนสามแผ่นดิน”

บ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน เป็นจุดที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกไหลมารวมกัน เป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นแบ่งไทย ลาว และเมียนมาร์ออกจากกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นจุดเชื่อมพรมแดน 3 ประเทศ ที่เรารู้จักกันในนาม “สามเหลี่ยมทองคำ” 

ในอดีตสามเหลี่ยมทองคำคือแหล่งค้ายาเสพติดระดับโลก แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่มาเยือนกันอย่างไม่ขาดสาย

นอกจากชมวิวบริเวณสามเหลี่ยมทองคำและล่องเรือชมแม่น้ำโขงแล้ว บริเวณนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีก ได้แก่ 

“ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา” 

เชียงรายเป็นเมืองเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณเชียงแสน จึงทำให้มีร่องรอยทางโบราณคดีและโบราณสถานหลงเหลืออยู่มากมาย นอกจากนี้ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมล้านนา

ทุกปีจะมีประเพณีและกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างหลากหลาย เช่น ประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย งานไหว้สาพญาเม็งรายหรืองานพ่อขุนเม็งรายมหาราช งานประเพณีแห่โคมไฟ ไหดอก งานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) เป็นต้น

“ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง”

พระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงรายตามตำนานกล่าวว่าสร้างเมื่อ พ.ศ.1454 สมัยนครโยนกนาคพันธุ์ เพื่อประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า ต่อมาพญามังรายโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นอีกองค์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาใหม่ พระธาตุดอยตุงจึงมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง 2 องค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน

ในเดือนมีนาคมของทุกปี (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และเดือน 6) จะมีประเพณีเดินเท้าขี้นไปสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง
เปิดทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น.
โทร. 053 767 015-7

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1149 ผ่านสถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง ให้สังเกตทางขึ้นวัดพระธาตุดอยตุงทางขวามือ ทางขึ้นค่อนข้างแคบและชัน ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง
พิกัด : https://goo.gl/maps/oacGK2VYU1t

นอกจากที่กล่าวไปแล้ว จังหวัดเชียงรายยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

Scroll to Top