กึ๊ดเติงหา…เชียงแสน : แอ่วเชียงแสน แดนเจียงฮาย

Spread the love

กึ๊ดเติงหา…เชียงแสน : แอ่วเชียงแสน แดนเจียงฮาย

1. ทะเลสาบเชียงแสน 
.
ถ้าอยากจะหาสถานที่สูดอากาศดีๆ ต้องมาที่นี่เลย “ทะเลสาบเชียงแสน” หรือ “เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย” ที่นี่เป็นแหล่งดูนกน้ำและนกอพยพที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ปั่นจักรยานชมวิว และพายเรือแคนูรับลมเย็นๆ ในทะเลสาบ เป็นต้น
.
พิกัด : https://goo.gl/maps/ioQXJixTJc32

2. ดอยสะโง้
.
ขึ้นมาดอยสะโง้ มาชมวิวทะเลหมอกสามแผ่นดิน ไทย ลาว และเมียนมา ถ้ามาฤดูฝนจะได้ลุ้นชมหมอกลอยสวยๆ แต่ถ้ามาฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม สามารถเข้าไปเที่ยวชมแปลงเกษตรสาธิต แปลงดอกเก๊กฮวย ทุ่งดอกคาโมมายล์ และพืชเมืองหนาวชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย
.
พิกัด : https://goo.gl/maps/qbQy2eA7PTL2

3. สามเหลี่ยมทองคำ
.
เป็นจุดที่แผ่นดินของทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และเมียนมา มาบรรจบกันโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นพรมแดนธรรมชาติ มาเที่ยวที่นี่แนะนำให้มานมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดินหรือพระพุทธนวล้านตื้อ นั่งเรือหางยาวเที่ยวชมทิวทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ชอปปิงในร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกทั้งจากประเทศไทย ลาว เมียนมา และจีน
.
พิกัด : https://goo.gl/maps/HznLXtfzrCH2

พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือพระพุทธนวล้านตื้อ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ประดิษฐานอยู่บนเรือแก้วกุศลธรรมขนาดใหญ่

ใกล้กับองค์พระยังมี ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

4. หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
.
ที่นี่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับฝิ่น ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองคำ ต้นกำเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น ผู้นำฝิ่นเข้ามาในเอเชีย และผลกระทบของฝิ่น ผ่านนิทรรศการสมัยใหม่ วีดิทัศน์ และสิ่งของจัดแสดงต่างๆ ที่น่าสนใจมากๆ 
.
เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.
.
พิกัด : https://goo.gl/maps/Za4ks4FnTQn

5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน
.
ในอดีตเชียงแสนเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เพราะมีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง ถ้ามาเที่ยวเชียงแสนลองแวะเข้ามาดูร่องรอยอารยธรรมและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน 
.
พิกัด : https://goo.gl/maps/zyBRR8rNGzk

ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่างๆ ในเมืองเชียงแสนและบริเวณใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นศิลปะล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและพะเยา ศิลปะของชาวไทยใหญ่ ไทลื้อ และชาวเขาหลายชนเผ่า ทั้งเครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ รวมทั้งยังมีการจัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวล้านนาและการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนืออีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดบริการวันพุธ-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท

6. วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
.
วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงแสนที่มีอายุกว่า 670 ปี โบราณสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ พระธาตุเจดีย์หลวง เจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน และวิหารเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะ โดยการสร้างหลังคาคลุมไว้ เป็นการอนุรักษ์เพื่อไม่ให้โครงสร้างเดิมเสียหาย
.
พิกัด : https://goo.gl/maps/FW9kzTmP7g62

7. วัดป่าสัก
.
อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุเจดีย์หลวง ตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าแสนภูทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1838 และรับสั่งให้ปลูกต้นสักล้อมกำแพงวัดไว้จำนวน 300 ต้น จึงเป็นที่มาของชื่อ “วัดป่าสัก”
.
ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ประธานทรงมณฑป ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรงดงาม ภายในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กระดูกตาตุ่มข้างขวาจากเมืองปาฏลีบุตร
.
พิกัด : https://goo.gl/maps/2K6iSiVLa9s

8. วัดพระเจ้าล้านทอง
.
“พระเจ้าล้านทอง” พระประธานเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวง หล่อขึ้นจากทองสัมฤทธิ์ที่มีน้ำหนัก “ล้านทอง” หรือ ประมาณ 1,200 กิโลกรัม จึงเป็นที่มาของชื่อพระเจ้าล้านทองนั่นเอง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระเจดีย์อิฐศิลปะล้านนา ที่ได้รับการบูรณะให้ยังคงอยู่ในสภาพใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด 
.
พิกัด : https://goo.gl/maps/dfb8racFN9z

9. วัดพระธาตุจอมกิตติ
.
วัดพระธาตุจอมกิตติ มีตำนานว่าพระเจ้าพรหมมหาราชสร้างขึ้น เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสที่พระองค์สามารถกอบกู้เอกราชจากขอมได้สำเร็จ พระธาตุจอมกิตติ จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการประกาศชัยชนะและความเป็นอิสระ โดยปัจจุบันยังคงมีการจัดพิธีบวงสรวงพระธาตุจอมกิตติเป็นประจำทุกปี และมีการทำพิธีเสริมดวงชะตาให้กับประเทศไทยอีกด้วย
.
พิกัด : https://goo.gl/maps/QPjxWebAKpq

10. วัดพระธาตุผาเงา
.
ถ้าใครชอบงานศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ที่นี่เป็นอีกหนึ่งวัดในเชียงแสนที่ต้องแวะมาชมให้ได้
.
พิกัด : https://goo.gl/maps/3dUyUhc6kxQ2

วัดพระธาตุผาเงาตั้งอยู่นอกเขตกำแพงเมือง มีพระอุโบสถประดับด้วยภาพแกะสลักบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติตามแบบฉบับล้านนา และเจดีย์โบราณสามองค์ที่ได้รับการบูรณะโดยการสร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ครอบพระธาตุเจดีย์องค์เดิมไว้ นอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์คือ ที่วัดนี้ยังมีจุดชมวิวเมืองเชียงแสนและวิวแม่น้ำโขงอีกด้วย

Scroll to Top