อัศจรรย์ “พระประธานอกแตก”

Spread the love

อัศจรรย์ พระประธานอกแตก วัดบ้านแก่งใต้ จ.อุตรดิตถ์

วัดบ้านแก่งใต้มีพระประธานภายในพระอุโบสถชื่อ หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏ

ต่อมา พ.ศ.2493 หลวงพ่อเพชรชำรุดทรุดโทรมและผุกร่อนมาก ทางวัดจึงตัดสินใจสร้างหลวงพ่อเพชรองค์ใหม่ครอบองค์เดิมเอาไว้
.
กาลเวลาผ่านไป ก็ไม่มีการบูรณะซ่อมแซมอีก จนกระทั่ง…

เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ทางวัดได้บูรณะพระอุโบสถและซ่อมแซมหลวงพ่อเพชรที่ชำรุดทรุดโทรมลงมาก 
.
แต่ขณะที่กำลังบูรณะอยู่นั้น ก็ได้พบรอยแตกบริเวณพระอุระของหลวงพ่อเพชร และมีปูนหลุดร่วงลงมาจำนวนมาก จึงทำให้พบว่ามีพระพุทธรูปอยู่ภายใน โดยสามารถมองเห็นพระพักตร์และพระเศียรของหลวงพ่อเพชรองค์เดิมที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจน ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “พระอกแตก”
.
ซึ่งจากลักษณะทางศิลปกรรมที่ปรากฏ สันนิษฐานว่าหลวงพ่อเพชรองค์เดิมนั้นสร้างขึ้นโดยฝีมือของช่างพื้นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์

จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านเกิดความเสื่อมใสศรัทธา และพากันมากราบไหว้หลวงพ่อเพชรกันเป็นจำนวนมาก✨
.
ถ้าใครเดินทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่าลืมมาแวะสักการะกันนะคะ
.
วัดบ้านแก่งใต้ 
ที่ตั้ง : ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
พิกัด Google map : https://goo.gl/maps/CyZVitxYZip
.

ขอบภาพจาก เพจอุตรดิตถ์ 24 ชั่วโมง

Scroll to Top