สะพานทาชมภู จังหวัดลำพูน : สะพานรถไฟสวยต้องห้ามพลาด

Spread the love

สะพานทาชมภู หรือที่ชาวลำพูนเรียกว่า สะพานขาว ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างสถานีรถไฟขุนตานกับสถานีรถไฟทาชมภู
.
เริ่มก่อสร้างสะพานแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2462 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2463 เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟจากลำปางมายังเชียงใหม่ โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน หรือพระนามเดิม พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร ทรงเป็นวิศวกรควบคุมงาน

สะพานแห่งนี้มีความโดดเด่นกว่าสะพานรถไฟแห่งอื่น คือ เป็นสะพานโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษณะรูปทรงโค้ง ทาด้วยสีขาว รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ยาว 87.3 เมตร
.
ซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกและท้าทายทางวิศวกรรมของคนไทยในสมัยนั้น เนื่องจากโดยปกติแล้วสะพานรถไฟจะสร้างด้วยเหล็กเพราะสามารถทนต่อแรงสะเทือนและอ่อนตัวได้ดีกว่า
.
แต่ช่วงเวลาที่สร้างสะพานแห่งนี้เป็นช่วงภาวะสงคราม ขาดแคลนเหล็ก ทำให้ไม่สามารถนำมาสร้างสะพานได้ แต่ด้วยการคำนวณและควบคุมงานที่ยอดเยี่ยมทำให้สะพานทาชมภูยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ 

หลาย ๆ คนคงแปลกใจว่า สะพานนี้มีชื่อว่า ทาชมภู คงจะคิดว่า สะพานแห่งนี้ทาด้วยสีชมพูแน่ ๆ
.
สาเหตุเพราะว่าสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำแม่ทา ที่ไหลผ่านหมู่บ้านทาชมภู อำเภอแม่ทา จึงถูกเรียกว่า สะพานทาชมภู นั่นเอง 

คำว่า “ทา” ในที่นี้ไม่ใช่คำกริยา แต่เป็นคำนามอันหมายถึง “แม่น้ำแม่ทา” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านอำเภอแห่งนี้ หลายตำบลหลายหมู่บ้านที่นี่จึงมีคำว่าทาอยู่ในชื่อ เช่น ตำบลทาสบเส้า ตำบลทาสบชัย วัดทาทุ่งหลวง เป็นต้น 

ปัจจุบันสะพานทาชมภู กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดในจังหวัดลำพูน ที่ไม่ว่าใครเดินทางไปท่องเที่ยวก็จะต้องแวะไปถ่ายรูปคู่กับสะพานรถไฟสีขาวแห่งนี้อยู่เสมอ
.
ที่ตั้ง ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Scroll to Top