นุ่งซิ่นเดิน เยือนถิ่นผ้า เมืองหริภุญชัย

Spread the love

นุ่งซิ่นเดิน เยือนถิ่นผ้า เมืองหริภุญชัย

ผ้าฝ้ายทอมือชุมชนชาวยอง

ทุกวันเมื่อว่างจากการปฏิบัติภารกิจประจำวันแล้ว ช่วงสายๆ จนถึงเย็น ชาวบ้านที่ชุมชนชาวยองจะมารวมกลุ่มกันทอผ้าที่วัดต้นแก้ว ในตัวเมืองลำพูน ไม่ใช่ทอเป็นผลิตภัณฑ์นำไปขายอย่างเดียวเท่านั้น แต่พวกเขารวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์การทอผ้าในรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวยองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษไว้ ก่อนที่ภูมิปัญญาเหล่านี้จะหายไป ผ้าที่ทอจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้าฝ้ายยกดอกเอกลักษณ์ของเมืองลำพูน ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ย่าม หรือผ้าผืน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจเรียนรู้การทอผ้าด้วยเทคนิคของชาวยองซึ่งหาเรียนไม่ได้จากที่ไหน หัวหน้ากลุ่มทอผ้ายังเปิดสอนให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย โดยมีทั้งคอร์สระยะสั้นและระยะยาว สนใจติดต่อล่วงหน้าได้ที่ 08 7181 8296 ชุมชนชาวยองตั้งอยู่ที่บ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

พิกัด 18.57695 99.01162

บ้านดอนหลวง

ชาวบ้านที่นี่จะมีการแบ่งกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายตามความถนัดของแต่ละบ้าน จึงมีทั้งกลุ่มทอผ้าสี่ตะกอกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มบาติกมัดย้อม เมื่อเสร็จแล้วชาวบ้านจะส่งผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาจำหน่ายที่ร้านค้าที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน ใครที่อยากมาชอปปิงเลือกซื้อเสื้อผ้า ผ้าถุงสวย ๆ มาที่นี่รับรองได้ของถูกใจกลับไปแน่นอน หมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนมีการจัดงาน “แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ในเดือนเมษายนของทุกปี

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 106 มาทางอำเภอป่าซาง ประมาณกิโลเมตรที่ 130 จะเห็นป้ายทางเข้าหมู่บ้านชัดเจน

พิกัด บ้านดอนหลวง 18.49057 98.92417

บ้านหนองเงือก

ชาวบ้านที่นี่จะแยกกันทอผ้าและทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งจำหน่ายที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ สินค้าที่นี่จึงเป็นสินค้าที่เราเคยเห็นตามตลาดนัดจตุจักร ถนนคนเดิน เชียงใหม่ อย่างผ้าฝ้ายทอมือ ปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า ใครอยากได้สินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด สามารถมาเลือกซื้อกันได้ที่นี่

การเดินทาง จากตัวเมืองลำพูนใช้ทางหลวงหมายเลข 106 มาทางอำเภอป่าซาง จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 138-139 ให้เลี้ยวเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร

พิกัด บ้านหนองเงือก 18.48339 98.90740

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด

ชาวบ้านหมู่บ้านนี้จะทอผ้าไว้ใช้เองตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกฝ้าย ปั่นด้าย ทอผ้า และประดับลูกเดือย โดยมีลวดลายที่สืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายาย มีผลิตภัณฑ์ทั้งเสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าถุง ผ้าพื้นสำหรับตัดเสื้อ เครื่องประดับ มีการสาธิตการทอผ้าโดยชาวกะเหรี่ยงโดยใช้กี่เอว

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1033 มาที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา เลี้ยวเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร

พิกัด หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด 18.39560 98.99948

Scroll to Top