นอนเมืองหละปูน 1 คืน อายุยืน 1 ปี

Spread the love

นอนเมืองหละปูน 1 คืน อายุยืน 1 ปี ถ้าอยากอายุยืนหลายๆปี ต้องนอนเมืองหละปูนหลายๆคืนนะจ้าวว..คนหละปูนเปิ้นบอกมา!

เมืองหละปูน (ลำพูน) หรือเมืองหริภุญไชยในอดีต ก่อนจะมาเป็นจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน เมืองเล็กๆ เงียบสงบ แต่มีเสน่ห์ที่สุด เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,300 ปี เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือเลยก็ว่าได้ มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งพิพิธภัณฑ์ บ้านเรือนโบราณ โบราณสถาน วัดวาอาราม เจดีย์เก่าแก่ ศิลปะล้านนาที่มีลวดลายวิจิตรงดงาม มาเที่ยวกับแอดพร้อมๆกันค่ะ

แวะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

พระธาตุหริภุญชัย เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตนับเวลากว่าพันปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนไชยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก นอกจากนี้ พระธาตุหริภุญชัยยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกาอีกด้วย

เช้าๆแดดอ่อนๆ มาวิ่งเล่น เดินเล่น สูดอากาศบริสุทธิ์ บริเวณริมแม่น้ำกวง 

แม่น้ำกวง เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดลำพูน ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่ดอยผีปันน้ำ หรือดอยนางแก้ว แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านที่ราบเชียงใหม่ – ลำพูน ไหลเข้าเขตจังหวัดลำพูนในเขตอำเภอเมือง

สักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถ และความกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งอยู่ ต.ในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร

ปั่นไปแอ่ว วัดพระยืน

วัดพระยืนเป็นเจดีย์ทรงปราสาท มีพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มทั้งสี่ทิศ เหนือเรือนธาตุขึ้นไปเป็นหลังคาลาดรองรับยอดทรงระฆัง ซึ่งมีทั้งหมด 5 ยอดด้วยกัน ดูคล้ายกับเจติยวิหารในศิลปะพม่า

การเดินทาง : จากตัวเมืองลำพูนใช้ทางหลวงหมายเลข 114 ไปทางเดียวกับที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ทางเข้าวัดจะอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน

ลัดเลาะ แอ่วเมืองลำพูน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีอยู่มากมายในภาคเหนือของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง 

พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวันพุธ-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

ใครปั่นไม่ไหว ก็มีบริการรถรางนำเที่ยว สามารถจองรถรางเที่ยวชมเมืองลำพูนได้อย่างสะดวกที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

รถรางนำเที่ยวสีเหลืองแบบนี้มีบริการทุกวัน วันละ 2 เที่ยว ดังนี้
เที่ยวแรก : 09.00 – 12.00 น.
เที่ยวที่ 2 : 13.30 – 16.30 น.

อัตราค่าบริการ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 20 บาท 
ชาวต่างชาติ 100 บาท

ลำพูนอยู่ไม่ไกลจากเชียงใหม่ สามารถนั่งเครื่องบินมาลงเชียงใหม่แล้วต่อรถมาเที่ยวลำพูนแป๊บเดียว เพียงแค่ 20 กิโลเมตรเท่านั้น 

เมืองเล็กๆ สงบ แต่มีเสน่ห์อย่างลำพูนรอคุณมาสัมผัสอยู่น๊าา

Scroll to Top