น่าน..เนิบ..เนิบ (๓)

น่าน..เนิบ..เนิบ (๓)

วัดนี้อยู่บนดอยเขาน้อยองค์พระธาตุสร้างในสมัยเจ้าปู่เข็ง เมื่อพ.ศ. 2030 มีเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ในปีพ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่าชื่อหม่องยิง และวิหารมีพระพุทธรูปศิลปะพม่าสร้างในสมัยนี้เช่นกัน

ลานชมทิวทัศน์ประดิษฐาน “พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวต้องมาเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกบอกเลยค่ะว่า “ห้ามพลาด” สวยงามมากๆเพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่านได้ทั้งหมด ลานชมทิวทัศน์เปิดให้เข้าชมทุกวันตลอดเวลา

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีแผ่นศิลาจารึกภาษาพื้นเมืองพระแม่ธรณีบีบมวยผม ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาประดิษฐานหลวงพ่อเกษม เขมโก และตำหนักเจ้าแม่กวนอิมที่บริเวณทางขึ้นบันไดนาคซึ่งมี 303 ขั้น วัดพระธาตุเขาน้อยเปิดทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น. 

การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับวัดพญาวัด ขับเลยไปตามทางหลวงหมายเลข 1025 ประมาณ 2 กิโลเมตร

Scroll to Top
Send this to a friend