ภูเตาโปง ทะเลหมอกเที่ยงคืน

ภูเตาโป่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นป่าชุมชนที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาขึ้นโดยจิตอาสาของชุมชนบุ่งกุ่ม จนสามารถคว้าอันดับ 1 ป่าชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นเครื่องยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

ก่อนที่จะไปเดินขึ้นภู เราต้องมาติดต่อสำนักงานป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่มกันก่อน เพื่อเตรียมตัวและนัดแนะไกด์ แต่เพื่อความสะดวก แนะนำว่าก่อนเดินทางมา ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า จะโทรศัพท์หรือติดต่อผ่าน inbox facebook ก็ได้ เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมสิ่งที่เราต้องการไว้ให้ 

✳ กลุ่มท่องเที่ยวป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม ตั้งอยู่ภายในวัดศรีมงคลบ้านบุ่งกุ่ม เลขที่ 146 หมู่ 1 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
☎ โทร. 095 730 3433, 080 080 8798, 087 737 9068

บรรยากาศพระอาทิตย์ตกบนจุดชมวิว ก็จะฟินประมาณนี้

เราสามารถชมทะเลหมอกบนภูเตาโปงได้ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืน โดยแสงไฟจากตัวเมืองด่านซ้ายจะสาดส่องให้เห็นหมอกชัดขึ้น และจะเห็นหมอกได้จนถึงช่วงสายๆ

หลังจากไปถึงจุดชมวิวทะเลหมอกภูเตาโปงแล้ว ไกด์ชุมชนจะพาเราเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณภูเตาโปง ไม่ว่าจะเป็น หินยก หินสามชั้น ซำอีเลิศ หินอิงรัก และจุดชมวิวหินใหญ่

ข้อดีของการไปเดินป่าหน้าฝนคือ ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีเห็ดหลายชนิดขึ้นเต็มไปหมด ซึ่งเราสามารถเก็บมาทำอาหารได้ แต่ก่อนจะเก็บสอบถามพี่ๆ ไกด์ก่อนนะ เดี๋ยวเก็บผิดแล้วจะเป็นเรื่อง

พี่ๆ ไกด์กระซิบมาว่า ถ้าอยากเห็นหมอกแน่นๆ แบบในรูป ต้องมาช่วงปลายฝนต้นหนาว (ประมาณช่วงหลังออกพรรษา) จะฟินสุดๆ 

Scroll to Top
Send this to a friend