“สามพันโบก” ความสวยงาม..ยามหน้าแล้ง

Spread the love

“สามพันโบก” ความสวยงาม..ยามหน้าแล้ง

ด้วยกระแสน้ำที่กัดเซาะแก่งหินผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน กลายเป็นประติมากรรมแก่งหินใหญ่น้อยที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆสวยงาม แปลกตา เช่น โบกหินรูปหัวใจ โบกหินรูปดาว โบกหินรูปการ์ตูนมิกกี้เม้าส์ หินหัวสุนัข และอื่นๆมากมาย

สามพันโบก ยังเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดในลำน้ำโขงตามธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุด รักษาระบบนิเวศและการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำในลำน้ำโขงให้อยู่ได้อย่างสมดุล ชาวบ้านบริเวณนี้ทั้งฝั่งไทยและลาว นอกจากทำการเกษตรแล้วยังจับปลาเป็นอาชีพเสริมอีกด้วย

การเดินทางไปยังสามพันโบก ต้องนั่งเรือจากบริเวณหาดสลึง ที่บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร ล่องตามลำน้ำโขงระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ระหว่างทางจะผ่าน “ปากบ้อง” จุดแคบที่สุดของแม่น้ำโขง ซึ่งมีความกว้างเพียง 56 เมตร และ “หินหัวพะเนียง” เป็นแก่งหินกลางแม่น้ำที่ทำให้แม่น้ำโขงแยกออกเป็นสองสายหรือที่เรียกว่า “สองคอน” ในภาษาท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านสองคอน”อีกด้วย

ในบริเวณใกล้เคียงกัน ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีก เช่น ถ้ำนางเข็นฝ้าย ถ้ำนางต่ำหูก หาดหงส์ หาดหินสี หลักศิลาเลข แก่งสองคอน ภูเขาหิน และหาดแห่ ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนั้นมีที่พัก ร้านอาหาร เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวมากมาย พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย

Scroll to Top