ศาลหลักเมืองอุดรธานี

ศาลหลักเมืองอุดรธานี
.
มีผู้คนจำนวนมากนิยมมาสักการะศาลหลักเมืองแห่งนี้อยู่เสมอ เพื่อขอพรให้ชีวิตราบรื่นมั่นคง ทั้งการงานและการเงิน โดยมีเคล็ดอยู่นิดนึงว่าหากเข้าประตูใดให้ออกประตูนั้น จะทำให้ได้อานิสงส์มากยิ่งขึ้น — at ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี.

ตามประวัติกล่าวว่า ศาลหลักเมืองอุดรธานีสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2502 โดยได้อัญเชิญดวงพระวิญญาณของพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานีเมื่อ พ.ศ.2436 มาสถิตย์ ณ เสาหลักเมืองนี้ด้วย 

เสาหลักเมืองสร้างด้วยไม้คูณ ยาว 5 เมตรเศษ ฝังลึกลงไป 3 เมตร มีการบรรจุแผ่นยันต์และแก้วแหวนเงินทองต่างๆ จำนวนมากไว้ใต้ฐานเพื่อเป็นสิริมงคล ต่อมา พ.ศ.2542 ได้มีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่แทนศาลหลักเมืองเดิมที่ทรุดโทรมลงมาก

อาคารศาลหลักเมืองเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานศิลปะภาคอีสาน เป็นสถานที่สักการะของชาวอุดรธานีสืบมาจนปัจจุบัน — at ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี.

ภายในศาลยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ ได้แก่ หลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทอง

ซึ่งการสักการะพระพุทธโพธิ์ทองนั้น เชื่อว่าจะทำให้มีร่มโพธิ์ร่มไทร มีผู้ใหญ่สนับสนุนค้ำจุน — at ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี.

นอกจากนี้บริเวณศาลหลักเมืองยังมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ 1 ใน 4 ของท้าวจตุโลกบาลอีกด้วย

มีความเชื่อว่าการบูชารูปปั้นท้าวเวสสุวรรณนั้น จะทำให้ศัตรูหรือผู้ที่คิดร้ายต่อเรา แพ้ภัยตัวเอง หรือกลับใจมาเป็นมิตร

การมาสักการะศาลหลักเมืองอุดรธานีนั้น เราสามารถกราบขอพร 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองอุดรได้ในคราวเดียวเลย ทั้งเสาหลักเมือง พระพุทธโพธิ์ทอง และท้าวเวสสุวรรณ นับเป็นสิริมงคลกับชีวิตจริงๆ 

เปิดทุกวันตั้งแต่ 08.30 – 16.00 น.
พิกัด : https://goo.gl/maps/pk6jmw4eR2R2

 — atศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี.

Scroll to Top
Send this to a friend