วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี

Spread the love

วัดป่าภูก้อน เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำซึ่งกำลังถูกทำลาย จึงมีการทำเรื่องขออนุญาตกรมป่าไม้ในการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสมขึ้นเพื่อสร้างวัด และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมามีความสมบูรณ์ ทางวัดไม่ได้ดูแลเพียงในบริเวณวัด แต่ยังช่วยฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่รอบๆ วัดด้วย

ต่อมา กรมป่าไม้ก็อนุญาตให้จัดตั้งพุทธอุทยานในนาม พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน ด้วยเหตุนี้ วัดป่าภูก้อนจึงมีความสงบเย็น มีความวิเวก เหมาะกับการบำเพ็ญภาวนากรรมฐานที่สุด
.
ปัจจุบันวัดป่าภูก้อนถือเป็นวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ โดยทางวัดได้ช่วยกรมป่าไม้ดูแลงานด้านป่าไม้ ในการป้องกันไฟป่า การบุกรุกป่า ตลอดจนการล่าสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่กว่า 3,000 ไร่

วัดป่าภูก้อน มีพระวิหารสวยงามโดดเด่นสะดุดตา เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออก 3 ด้าน ผนังด้านในพระวิหาร มีภาพพุทธประวัติ และภาพทศชาติ มีการตกแต่งแบบภาพปั้นนูนต่ำ หล่อด้วยทองแดง ด้านบนของทุกภาพ จะมีการแกะสลักบทสวดอิติปิโสด้วยสีเขียวเข้มบนหินอ่อนสีขาว

ภายในพระวิหาร เป็นที่ประดิษฐานของ “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวจากประเทศอิตาลี มีความยาว 20 เมตร ใช้หินอ่อนถึง 43 ก้อน นำมาแกะสลักแล้วยกขึ้นเรียงบนฐาน มีพุทธลักษณะงดงาม สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบในปี พ.ศ. 2554

พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี

จุดสำคัญอีกหนึ่งจุดคือ “พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์” หนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีการอัญเชิญตราสัญลักษณ์ และพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประดิษฐานภายในองค์พระมหาเจดีย์ด้วย
.
ภายในองค์พระเจดีย์ ชั้นบนยอดจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนชั้นอื่นมีรูปหล่อเหมือนบูรพาจารย์ รวมถึงเครื่องอัฐบริขารและรูปภาพครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจัดวาง นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่งเลยทีเดียว 

วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี
.
ที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง อุดรธานี 41380
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักบริหารโครงการฯ 08 9111 9119, 08 6243 7864
คุณจันทิมา 08 2835 0668
คุณยูร 09 0747 2228
.
เวลาทำการ : ประตูวัด เปิด-ปิด เวลา 05.30 – 18.30 น.
ประตูพระวิหาร เปิด-ปิด เวลา 08.30 – 17.00 น.
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watpaphukon/
.
รถทุกชนิดสามารถขึ้นไปบนวัดได้ แต่ถ้าเป็นรถบัสคันใหญ่ต้องจอดตรงทางขึ้น แล้วต่อรถสองแถวไปยังวัด ค่าโดยสารคนละ 20 บาท นั่งได้ไม่เกินคันละ 12 คน 

Scroll to Top