เที่ยววัดจังหวัดอุดร พาเดินสายเก็บแต้มบุญ

Spread the love

เที่ยววัดจังหวัดอุดร พาเดินสายเก็บแต้มบุญ

ภาพ : วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม อำเภอนายูง เป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย วัดป่าภูก้อนเป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ภายในวัดมีองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ ซึ่งภายในประดิษฐานพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา โดยในพระเกศขององค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วย
นอกจากนี้ยังมีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี
เปิดให้เข้าชมเวลา 08.30 – 17.00 น.

วัดป่าภูก้อนอยู่ห่างจากตัวเมือง 124 กิโลเมตร แนะนำว่าควรเช่ารถขับไปเองหรือเช่ารถพร้อมคนขับจะสะดวกที่สุด เนื่องจากไม่มีรถประจำทางไปที่วัดป่าภูก้อนโดยตรง ต้องไปต่อรถสองแถวบริเวณบ้านผือ ซึ่งมีรถน้อยมาก

พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ณ วัดป่าภูก้อน

วัดโพธิสมภรณ์

ตั้งอยู่ในตัวเมืองอุดรธานี ริมถนนโพธิ์ศรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ หลวงพ่อพุทธรัศมี ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ 
พระบรมธาตุเจดีย์ มีทั้งหมด 3 ชั้น ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก คติธรรมคำสอน อัฐิธาตุพระอรหันตสาวก และรูปเหมือนพระบูรพาจารย์

เปิดทุกวัน 08.30-18.00 น.

ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปหล่อองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ชั้นบนสุดของพระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัดสันติวนาราม

อีกชื่อหนึ่งคือ วัดป่าดงไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหาน มีพระอุโบสถทรงดอกบัวอยู่กลางน้ำ ภายในประดิษฐานพระประธานและมีภาพวาดฝาผนังเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ นอกจากนี้วัดสันติวนารามยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ใครที่อยากปลีกตัวจากโลกภายนอกแล้วหันหน้าเข้าหาความสงบ ศึกษาธรรมะเพิ่มเติม สามารถมาที่วัดนี้ได้เลย รับรองแต้มบุญเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ภายในพระอุโบสถรูปดอกบัว มีความเงียบสงบและเย็นสบาย

วัดป่าบ้านตาด

หรือวัดเกษรศีลคุณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 16 กิโลเมตร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีความเงียบสงบ ร่มรื่น วัดป่าบ้านตาดมีชื่อเสียงมากเพราะในอดีตหลวงตามหาบัว ญาณสมปนโน เป็นเจ้าอาวาส และแม้ท่านจะละสังขารไปหลายปีแล้ว ก็ยังคงมีประชาชนที่ศรัทธาท่านไปกราบไหว้ ทำบุญที่วัดอยู่ บริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นาน

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดภูทองเทพนิมิตร 

ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง ตัววัดอยู่บนเนินเขา บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มาที่นี่แล้ว ต้องมาสักการะพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ (หลวงพ่อทันใจ) พระพุทธรูปสีขาว ปางมารวิชัยที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขา ไม่เช่นนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงวัด ด้านล่างองค์พระเป็นวิหารซึ่งในชั้นต่าง ๆ จะมีการจัดแสดงภาพวาดประวัติของพระพุทธเจ้าไว้บนเพดานอย่างสวยงาม

Scroll to Top