คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย กราบไหว้หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย

Spread the love

วัดโพธิ์ชัย หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่บนถนนโพธิ์ชัย ในตัวเมืองหนองคาย เดิมเป็นวัดร้างชื่อว่า “วัดผีผิว” เนื่องจากใช้เป็นที่เผาศพและเล่ากันว่าผีดุ จนมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้มีการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดโพธิ์ชัย” 

บริเวณวัดค่อนข้างกว้างขวางและเงียบสงบ ด้านหน้าพระอุโบสถ มีเจดีย์พระธาตุอรหันต์ ตามตำนานกล่าวว่าเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคของการบูรณะพระธาตุพนมครั้งที่ 2 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ทั้ง 5 ซึ่งเป็นผู้ที่อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุมาบรรจุตามสถานที่สำคัญต่างๆ ตามตำนานอุรังคธาตุ 

ที่เรือนธาตุขององค์พระธาตุมีปูนปั้นรูปหน้ายักษ์ประดับอยู่ ชาวหนองคายจึงเรียกพระธาตุองค์นี้ว่า “พระธาตุยักษ์”

อุโบสถมีลักษณะเป็นอาคารจตุรมุข ที่หน้าบันมีพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และตราครุฑ แสดงถึงความเป็นพระอารามหลวง

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานคือ “หลวงพ่อพระใส” ที่มุขด้านทิศตะวันตก ส่วนมุขด้านทิศเหนือประดิษฐานพระสุก พระเสริม และพระใสจำลอง ขนาดเล็กกว่าองค์จริง ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้มาสักการะ

พระสุก พระเสริม และพระใส เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกัน ตามตำนานกล่าวว่าพระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้างขึ้น ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 3 ได้อัญเชิญมายังหนองคายโดยแพไม้ไผ่ ระหว่างทางแพของพระสุกแตก พระสุกจึงจมหายไปในแม่น้ำโขง ส่วนพระเสริมได้อัญเชิญมาไว้ยังวัดหอก่องและในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้นำไปประดิษฐานที่วัดปทุมวนาราม ส่วนพระใสก็ได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัยแห่งนี้ 

นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติ เทพชุมนุม ตำนานพื้นบ้านต่างๆ ประวัติพระสุก พระเสริม พระใส และประเพณีฮีตสิบสอง ซึ่งมีทั้งที่วาดแบบไทยประเพณีและแบบเหมือนจริง

หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวหนองคายเป็นอย่างยิ่ง โดยมักจะบนบานให้แคล้วคลาด เดินทางปลอดภัย และเมื่อสมดังปรารถนาก็จะนำผ้าอังสะมาถวาย

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีงานสมโภชและสรงน้ำหลวงพ่อพระใส โดยอัญเชิญหลวงพ่อพระใสแห่รอบเมืองหนองคายให้ประชาชนได้สรงน้ำ และในช่วงวันเพ็ญเดือน 7 ของทุกปี (ประมาณเดือนมิถุนายน) จะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟที่วัดโพธิ์ชัย เพื่อบูชาหลวงพ่อพระใสอีกด้วย

Scroll to Top