สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี ศรัทธาแห่งบ้านสองคอน มุกดาหาร

สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน หรือ วัดสองคอน เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติบุญราศี 7 ท่าน ได้แก่ ซิสเตอร์อักแนส พิลา ทิพย์สุข, ซิสเตอร์ลูซีอา คำบาง สีคำพอง, ครูฟิลิปสีฟอง อ่อนพิทักษ์, คุณแม่อากาทา พุดทา ว่องไว, นางสาวเซซีลีอา บุดสี ว่องไว, นางสาวบีบีอานา คำไพ ว่องไว และเด็กหญิงมารีอา พร ว่องไว ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า
.
วัดสองคอน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงาม จนได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ ปี พ.ศ. 2539

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และเกิดความเข้าใจผิดว่า ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของฝรั่งเศส เพราะบาทหลวงส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศส
.
ชาวบ้านสองคอนที่นับถือศาสนาคริสต์ ถูกทางการบังคับให้ละทิ้งศาสนาของตน แต่มีคนกลุ่มหนึ่งไม่ยอม จึงถูกลอบยิง ถือเป็นการพลีชีพที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าอันยิ่งใหญ่
.
บริเวณทางเข้าของวัดสองคอนจะมีกางเขนเหล็กอันใหญ่ 8 อัน สูงลดหลั่นกัน อันที่สูงที่สุดแทนพระเยซู มีความสูง 24.83 เมตร (เป็นปีที่บุญราศีทั้ง 7 คนถูกยิงเสียชีวิต) ส่วนกางเขนอีก 7 อัน จะมีความสูงเท่ากับอายุของแต่ละคนตอนที่เสียชีวิต
.
บนกำแพงโค้งที่ทำจากหินทราย จะมีประติมากรรมนูนต่ำเล่าเรื่องราววีรกรรมการสละชีพของบุญราศีทั้ง 7 อยู่ด้วย

ตัวโบสถ์เป็นกระจกใส ด้านหลังแท่นประกอบพิธี เป็นห้องที่มีโลงแก้ว 7 โลง ซึ่งภายในบรรจุหุ่นขี้ผึ้งและอัฐิของบุญราศีทั้ง 7 ท่านเอาไว้ เราสามารถเข้าไปกราบและขอพรได้ค่ะ
.
โดยวีรชนทั้ง 7 ท่าน ได้รับการประกาศให้เป็น “บุญราศี” (คำนำหน้าชื่อเพื่อยกย่องคริสตชนที่เสียชีวิตไปแล้ว) เมื่อปี พ.ศ. 2532 จากสมเด็จพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

.

นอกจากนี้บริเวณวัด ยังจัดแสดงบ้านพักของบุญราศีอักเนสและลูซีอา ซึ่งเป็นบ้านไม้ และมียุ้งข้าวแบบสมัยก่อน บนบ้านมีการจัดแสดงประวัติของท่าน และมีข้าวของเครื่องใช้ที่ท่านเคยใช้

เผยแพร่ใน Facebook : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

Scroll to Top
Send this to a friend