บ้านสนวนนอก … วิถีชุมชนเขมรเซาะกราวแห่งบุรีรัมย์

Spread the love

บ้านสนวนนอก…วิถีชุมชนเขมรเซาะกราวแห่งบุรีรัมย์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

“ขนมตดหมา” ขนมจากภูมิปัญญามีเพียงแห่งเดียวในไทย ใช้วัตถุดิบจากต้นเครือตดหมา ซึ่งเป็นไม้เถาเลื้อยมีกลิ่นฉุน โดยใช้รากเครือตดหมามาผสมกับแป้งข้าวเหนียว น้ำตาลทรายแดง และมะพร้าวทึนทึกขูด คลุกเคล้าให้เข้ากัน ห่อใส่ใบตอง แล้วนำไปปิ้งให้สุกจนหอม

“กระดึง” กระดึงหรือกระดิ่ง คืออุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่คอสัตว์เลี้ยง เช่น วัว กระบือ ที่บ้านสนวนนอกมีการนำเศษไม้มาทำกระดึงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ และได้ประยุกต์ให้มีขนาด รูปทรง สีสันหลากหลาย เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกอีกด้วย

หากมาเที่ยวชมเป็นหมู่คณะและแจ้งทางหมู่บ้านล่วงหน้า จะมีโอกาสได้ชมการแสดง “รำตรด” อันสนุกสนานของชาวบ้านที่นี่

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏบัติของชาวบ้าน ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

“รถกระสวยอวกาศ” ลักษณะคล้ายรถรางบริการนักท่องเที่ยวนำชมรอบหมู่บ้าน หรือท่านใดจะเลือกเดินเล่นซึมซับบรรยากาศด้วยตนเองก็ได้ตามสะดวก

บ้านสนวนนอกโดดเด่นเรื่องการทอผ้าไหมหางกระรอก มาเที่ยวที่นี่จะได้ชมและเรียนรู้กระบวนการทำผ้าไหม ทุกขั้นตอน

ลวดลายของผ้าไหมและผ้าขาวม้าหางกระรอก ลายเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

บ้านแต่ละหลังจะทอผ้าและขายกันที่บ้าน และมีศูนย์จำหน่ายอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้าน รับรองว่ามาเที่ยวที่นี่ต้องได้ผ้าผืนงามกลับบ้านไปกันคนละชิ้น

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักและสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว ก็เป็นอีกหัตถกรรมหนึ่งที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านสนวนนอก

สำหรับใครที่อยากซึมซับและท่องเที่ยวแบบ Slow Life แนะนำให้นอนค้างคืนแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านที่นี่ ราคาย่อมเยาเพียงคนละ 350 บาท เท่านั้น

มิตรไมตรีของผู้คน วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม วิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และอากาศอันบริสุทธิ์ สามารถพบเจอและสัมผัสได้ ณ บ้านสนวนนอก แห่งนี้

Scroll to Top