นครพนม เที่ยวตามคำขวัญ

“พระธาตุพนมค่าล้ำ”

พระธาตุพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.ธาตุพนม สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ภายหลังได้รับการปฏิสังขรณ์จนมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมในศิลปะล้านช้าง 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2518 พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงมาทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุประกอบกับมีฝนตกและพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวันประชาชนทั่วประเทศจึงได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิมจนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2522 

พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ซึ่งควรหาโอกาสมาสักการะสักครั้งเพื่อเสริมดวงชะตาและความเป็นสิริมงคล

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
พิกัด : https://goo.gl/maps/bqLKkAEmTcw

 — atจังหวัดนครพนม.

“วัฒนธรรมหลากหลาย”

ในจังหวัดนครพนมมีประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากมีผู้คนหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่รวมกันถึง 7 ชนเผ่าด้วยกัน ทั้งชนเผ่าผู้ไท (ภูไท) ไทญ้อ ไทกะเลิง ไทแสก ไทยโส้ ไทยข่า และไทยลาว (ไทยอีสาน) นอกจากนี้ยังมีไทกวน และไทตาด ซึ่งเป็นชนเผ่าที่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วย 

ซึ่งการรำบูชาพระธาตุพนม จะเป็นการรวมตัวของชนพื้นเมืองต่างๆ ทั้ง 7 เผ่า ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม แต่งกายด้วยเสื้อผ้าประจำเผ่าของตน และร่ายรำในท่วงท่าอันงดงามเพื่อบูชาองค์พระธาตุพนม แสดงให้เห็นว่าถึงจะต่างชาติพันธุ์ แต่ทุกคนนั้นคือใจเดียวกัน

งานนมัสการพระธาตุพนม จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยถือเอาวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันแรกของงานและไปสิ้นสุดในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 

“เรณูผู้ไท”

เรณูนคร เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไท ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การต้อนรับด้วยการบายศรีสู่ขวัญ การเลี้ยงอาหารแบบพาแลง การชวนดูดอุ (ชวนกันไปดื่มเหล้าหมักที่อยู่ในไห) ฯลฯ

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอย่าง พระธาตุเรณู ที่จำลองรูปแบบมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทอง พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของเจ้าเมือง

พระธาตุเรณูเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ เชื่อว่าผู้ที่ได้มานมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์ ถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเรณูนคร 

“เรือไฟโสภา”

ไหลเรือไฟ เป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ โดยเชื่อกันว่าการไหลเรือไฟเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที 

รวมทั้งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาคในลำน้ำโขง การระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ขอขมาลาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น้ำ และยังถือเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศก ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโชคลาภอีกด้วย

ในทุกปีจังหวัดนครพนมจะจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัด บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง มีการออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิด สินค้าโอท็อป และการแสดงพื้นเมือง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทร. 042 513 409-1

“งามตาฝั่งโขง”

นครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆ ไม่ว่าจะไปฤดูร้อน ฤดูฝน หรือฤดูหนาว บรรยากาศริมแม่น้ำโขงก็ยังมีมนต์เสน่ห์ที่คอยสะกดให้เราหยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก หรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งโขงของชาวไทยและชาวลาว

สำหรับผู้รักการปั่นจักรยาน นครพนมถือว่าตอบโจทย์มาก เพราะปัจจุบันทางเทศบาลได้จัดทำเส้นทางสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ ตั้งแต่บริเวณช่วงถนนสุนทรวิจิตร ถนนเลียบแม่น้ำโขงในตัวเมือง ระยะทางรวม 14 กิโลเมตร

โดยมีสัญลักษณ์และสีสันที่ชัดเจน เรียกได้ว่าสะดวกสบายและปลอดภัยแน่นอน

Scroll to Top
Send this to a friend