งานสงกรานต์จังหวัดนครพนม

Spread the love

แอดมีลิสต์งานสงกรานต์จังหวัดนครพนมมาฝากทุกคน สงกรานต์นี้มาม่วนนำกันเด้อ

.

ใครใกล้ที่ไหน วางแผนเที่ยวกันได้เลย

.
งานสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิด
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุพนม พระธาตุประจำวันอาทิตย์ อำเภอธาตุพนม
วันจัดงาน : ตลอดเดือนเมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พิกัด : https://goo.gl/maps/QQERPvBktzTfFkbcA
.
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจำวันจันทร์ อำเภอเรณูนคร
วันจัดงาน : ตลอดเดือนเมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : ณ วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
พิกัด : https://goo.gl/maps/zwRUbyQ4oQmKZ7m6A
.
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันพุธกลางวัน อำเภอปลาปาก
วันจัดงาน : ตลอดเดือนเมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : ณ วัดพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พิกัด : https://goo.gl/maps/7YivKgpTBkQDjFw58
.
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันพุธกลางคืน อำเภอธาตุพนม
วันจัดงาน : ตลอดเดือนเมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : ณ วัดมรุกขนคร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พิกัด : https://goo.gl/maps/wDXk2Au2s8tBdX4ZA
.
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี อำเภอนาหว้า
วันจัดงาน : ตลอดเดือนเมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
พิกัด : https://goo.gl/maps/dYodeLJP1XK5SMYr9
.
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันศุกร์ อำเภอท่าอุเทน
วันจัดงาน : ตลอดเดือนเมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
พิกัด : https://goo.gl/maps/TLoGpUX89ynJEiZVA
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเสาร์ อำเภอเมืองนคร
วันจัดงาน : ตลอดเดือนเมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
พิกัด : https://goo.gl/maps/4gbUhmPqUEQfKPfi7
.
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
วันจัดงาน : ตลอดเดือนเมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : ณ วัดพระธาตุโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
พิกัด : https://goo.gl/maps/KBpFntzeWShTUgLT9
.
งานสงกรานต์นครพนม อำเภอเมือง
วันจัดงาน : วันที่ 13-15 เมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : ณ หาดทรายศรีโคตรบูร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
พิกัด : https://goo.gl/maps/5BJdycDNFoi3zxWq6

Scroll to Top