กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข ชุมชนบ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น

เพื่อนร่วมทาง พา Go Local : กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข ชุมชนบ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนบ้านดอนข่า ตั้งอยู่ที่ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พิกัด https://goo.gl/maps/hNMToEnVs7C2

“บ้านดอนข่า” ชุมชนต้นแบบ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2556 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข” ซึ่งบ้านดอนข่ามีพื้นฐานการพัฒนาชุมชนที่ดีและค่อนข้างชัดเจน มีกิจกรรมการพัฒนาหลากหลาย เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ธนาคารข้าว กลุ่มอาชีพการทอผ้าไหม กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

รังไหมที่ผ่านการนำไปผลิตเส้นไหมแล้ว

การหมักสมุนไพรซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่ให้สี เพื่อใช้ในการย้อมไหมแบบย้อมเย็น

การย้อมเย็น คือการนำเอาวัตถุดิบธรรมชาติที่ให้สีมาหมักเพื่อให้สีออกมา และใช้แสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการย้อมให้ติดสี ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และยังถนอมเส้นใยผ้าอีกด้วย

“มัดหมี่” เป็นกรรมวิธีในการทอผ้าแบบหนึ่ง ที่อาศัยการย้อมเส้นด้ายก่อนการทอ มีทั้งที่ย้อมเฉพาะด้ายยืน(ด้ายที่ขึงตามแนวยาว) และย้อมเฉพาะด้ายพุ่ง(ด้ายอีกชุดหนึ่งที่สอดขัดกับด้ายยืนตามแนวขวาง) เพื่อให้เมื่อทอเป็นผืนแล้วเกิดเป็นลวดลายและสีสันตามที่ต้องการ เดิมการมัดหมี่นิยมใช้เส้นไหม แต่ปัจจุบันพบการมัดหมี่ทั้งเส้นไหม ฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์
.
คำว่า “มัดหมี่” มาจากกรรมวิธีการ “มัด” เส้นด้ายเป็นกลุ่ม ๆ ก่อนการย้อมสี ส่วน “หมี่” นั้นหมายถึงเส้นด้าย การมัดหมี่มีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก ตั้งแต่การเตรียมเส้นด้ายและมัดเพื่อย้อมสีเป็นช่วงๆ กระทั่งได้สีที่ต้องการครบถ้วน ซึ่งก็ต้องย้อมหลายครั้งด้วยกัน

นอกจากจะได้ชมได้ช้อปผ้าไทยสวยๆแล้ว ที่ชุมชนบ้านดอนข่ายังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบ Go Local ที่แท้จริง เช่น

– กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุก-กบ การเพาะเห็ด การทำน้ำส้มควันไม้ ฯลฯ )

– กิจกรรมเรียนรู้สินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และการจัดการโฮมสเตย์ (โครงสร้างเส้นพุ่งและเส้นยืน สาธิตการฝอกย้อมสีธรรมชาติ การออกแบบลาย-มัดหมี่ และการทอ)

– กิจกรรมเรียนรู้ป่าชุมชน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
.
โทร 043 286 255, 085 000 4099
Email : mr.pongdet@hotmail.com

ภาพนี้คือ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายนพเก้าเฉลิมพระเกียรติ” สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของจังหวัดขอนแก่น
.
สำหรับใครที่แวะมาเที่ยวชมชุมชนบ้านดอนข่าแล้ว ก็ยังสามารถแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่นๆ ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้อีก เช่น
.
– ศาลาไหมไทยและพิพิธภัณฑ์ไหม ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
.
– ตลาดค้าผ้าไหม ตั้งอยู่บนถนนสายไหม (ถนนศรีบุญเรือง) มีสินค้าที่ผลิตจากผ้าไหมจำนวนมาก
.
– หนองกองแก้ว หนองน้ำขนาดใหญ่ที่กรมชลประทานได้ปรับปรุงเป็นอ่างเก็บน้ำ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
.
– ฝายชนบท ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม เป็นฝายที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ โขง ชี มูล โดยกั้นลำน้ำชีเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
.
– หมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้าไหม บ้านห้วยฝาย ตำบลห้วยแก 
.
– วัดป่าภูระงำ ตั้งอยู่ในป่าภูระงำ ตำบลห้วยแก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินหิน มีหนองน้ำและป่าไม้อยู่ทั่วไป มีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

Scroll to Top
Send this to a friend