เที่ยวตามคำขวัญ : ฉะเชิงเทรา

Spread the love

เที่ยวตามคำขวัญ : ฉะเชิงเทรา

“แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์”

“แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต”

แม่น้ำบางปะกง เป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไหลผ่านหลายจังหวัด จึงมีชื่อเรียกหลายชื่อตามพื้นที่ เช่นเมื่อไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรี ก็เรียกว่าแม่น้ำปราจีนบุรีผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก็เรียกว่าแม่น้ำบางปะกงนั่นเอง

แม่น้ำสายนี้ถือเป็นแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาชีพที่สำคัญของผู้คนทั้งในด้านการประมงและเกษตรกรรม เสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวฉะเชิงเทรามาช้านาน

ปัจจุบันแม่น้ำบางปะกงยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาล่องเรือชมทิวทัศน์และสถานที่สำคัญริมฝั่งแม่น้ำ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร แนวกำแพงเมืองโบราณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเก่า ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี และอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ เป็นต้น

“พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร”

วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งตามตำนานเล่าว่าหลวงพ่อโสธรได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ำมา จึงผู้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้

เชื่อกันว่าเมื่อได้มาสักการะบูชาหลวงพ่อโสธรแล้ว ก็จะพบแต่ความสุขและสวัสดิมงคลในชีวิต นอกจากนี้ในหมู่ผู้ที่มีบุตรยากก็ยังนิยมมาขอลูกกันอีกด้วย และเมื่อสมดังใจอธิษฐานก็จะถวายละครชาตรี ไข่ต้ม ผลไม้ และพวงมาลัย

ทุกปีวัดโสธรวรารามวรวิหารจะมีการจัดงานประจำปีอย่างยิ่งใหญ่ 3 ครั้งด้วยกัน คือ ในเทศกาลตรุษจีน เทศกาลกลางเดือนห้า และเทศกาลกลางเดือนสิบสอง ตามปฎิทินจันทรคติของไทย ซึ่งทุกครั้งที่มีการจัดงานก็จะมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เปิดทุกวัน 
วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 07.00-16.30 น. 
วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 08.00-16.30 น.
พิกัด : https://goo.gl/maps/pWFQzvkPVCs

“พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย”

พระยาศรีสุนทรโวหาร เป็นชาวฉะเชิงเทรา นามเดิมของท่านคือ น้อย อาจารยางกูร เป็นผู้แต่งแบบสอนอ่านหนังสือไทย รวม 6 เล่ม ได้แก่ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน พิศาลการันต์ ไวพจน์พิจารณ์ และกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่าอีกหลายเรื่อง

งานสำคัญชิ้นหนึ่งของท่านคือ เมื่อครั้งที่มีการปฎิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านได้มีส่วนร่วมในการแต่งโคลงเรื่องรามเกียรติ์เพื่อจารึกที่ระเบียงรอบพระอุโบสถด้วย ซึ่งจากผลงานในครั้งนั้นทำให้ท่านได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น”พระยาศรีสุนทรโวหาร” 

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเป็นพระอาจารย์ถวายอักษร สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ อีกด้วย

อนุสาวรีย์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร ตั้งอยู่บนถนนศรีโสธรตัดใหม่ เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

“อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์”

อ่างฤๅไน หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ป่าผืนใหญ่บริเวณรอยต่อของ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงคือ น้ำตกอ่างฤาไน เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางป่าที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ระหว่างทางจะได้ชมนกชนิดต่างๆ และอาจพบสัตว์ป่าหายากอย่างไก่ฟ้าพญาลออีกด้วย

การเดินทางไปยังน้ำตกค่อนข้างลำบาก เนื่องจากบริเวณโดยรอบเป็นป่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเดินป่า รักธรรมชาติและการผจญภัย แต่แนะนำว่าไม่ควรไปตามลำพัง ควรไปเป็นกลุ่ม และแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย
พิกัด : https://goo.gl/maps/QWXLbVvqabo

Scroll to Top