เที่ยวตามคำขวัญ เมืองจันทบุรี

Spread the love

เที่ยวตามคำขวัญ เมืองจันทบุรี

“น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี” 

จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆ ที่คำขวัญกล่าวไว้นั้น ล้วนเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจทั้งนั้น พร้อมแล้วก็ตามแอดมินไปเที่ยวตามรอยคำขวัญเมืองจันทบุรีกันเลย!

อยากไปกับเที่ยวใคร กด Like กด Share กด Tag แล้วแพ็คกระเป๋าออกเดินทางกัน!

“น้ำตกลือเลื่อง” 

รู้หรือไม่? จันทบุรีเป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติถึง 4 แห่ง ได้แก่ 

– อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว 

– อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

– อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

– อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น และยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกด้วย 

ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกหลายๆ แห่ง โดยน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์นั้น ได้แก่ 

น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำตลอดทั้งปี น้ำใสเย็น มีฝูงปลาพลวงหินอาศัยอยู่ในแอ่งน้ำ 

นอกจากนี้น้ำตกพลิ้วยังมีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ โดยเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงโปรดมากและได้เคยเสด็จประพาสหลายครั้ง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ สิ้นพระชนม์ รัชกาลที่ 5 จึงโปรดให้สร้างสถูปพระนางเรือล่ม ซึ่งมีรูปทรงแบบปิรามิด บรรจุพระบรมราชสรีรางคารไว้ด้วย

“เมืองผลไม้” 

จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องผลไม้ ซึ่งก็มีหลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ระกำ สละ ฯลฯ และพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ พื้นที่สวนผลไม้มีอยู่แทบทุกอำเภอในจังหวัดนี้ 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ผลไม้ออก มีการจัดงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับผลไม้หลายงาน เช่น เทศกาลผลไม้เมืองจันท์ งานของดีเมืองจันท์และมหกรรมทุเรียนโลก ส่วนกำหนดวันจัดงานนั้น ทางจังหวัดจะประกาศให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป

รวมทั้งยังมีการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมและชิมผลไม้กันแบบสด ๆ จากต้น บางสวนก็จัดเป็นบุฟเฟต์ผลไม้ให้กินกันอย่างเพลิดเพลินไปเลย

“พริกไทยพันธุ์ดี”

จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งปลูกพริกไทยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก และยังเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด มีทั้งพริกไทยดำและพริกไทยขาว วางจำหน่ายตามร้านขายของฝากทั่วไป

“อัญมณีมากเหลือ” 

จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ที่มีพลอยอยู่เป็นจำนวนมาก ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพลอยน้ำดี ฝีมือการเจียระไนประณีตงดงาม จนทำให้จันทบุรีกลายเป็นมืองแห่งอัญมณี ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “พลอยเมืองจันทร์”

และปัจจบุันได้มีกิจกรรมการขุดหาพลอยที่ อินดี้สโตน จิวเวลรี ซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่จะพาเราไปเรียนรู้และสัมผัสวิธีการหาพลอยแบบโบราณ ทางบ่อพลอยมีรอบการขุดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.00 น. ค่าทำกิจกรรมขุดพลอย คนละ 100 บาท (มีวิทยากรแนะนำตลอดการเข้าชม) เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำกิจกรรมฟรีด้วยนะ 

ถ้าเราเจอพลอย หรืออัญมณี ก็จะได้รับพลอยที่ขุดร่อนได้กลับบ้านเป็นที่ระลึกคนละ 1 เม็ด

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Indystone Jewelry 
Line : @indystone
IG : baoploy_lekphet
โทร 086 157 6665, 087 822 9138

“เสื่อจันทบูร” 

ด้วยฝีไม้ลายมืออันประณีตของคนเมืองจันท์ ประกอบกับการเป็นดินแดนที่มีต้นกกขึ้นเป็นจำนวนมาก เสื่อจันทบูรจึงเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจันทบุรี

และแหล่งผลิตเสื่อกกผืนงามที่ทุกคนยอมรับ ต้องยกให้กับ “ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูรหมู่บ้านเสม็ดงาม” ที่ชาวบ้านทอเสื่อกกกันแพร่หลายในชุมชน ในช่วงว่างเว้นจากการทำไร่หรือฤดูเก็บเกี่ยว

“สมบูรณ์ธรรมชาติ” 

จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูก ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น พริกไทย และยางพารา 

ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีทำการประมง จึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิด ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง 

จันทบุรียังเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติถึง 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น และยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกด้วย

“สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลไปสร้างฐานกำลังที่มั่นที่เมืองจันทบุรี แล้วกลับไปตีทัพพม่า ขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น กอบกู้เอกราชได้เป็นผลสำเร็จ

“รวมญาติกู้ชาติที่จันบุรี”

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวจันทบุรี เป็นอาคารทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์ จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้แผ่นดินไทย

Scroll to Top