สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมที่ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

Spread the love

สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมที่ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง เพียงอำเภอป่าโมกที่เดียวมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้สัมผัส ที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะแหล่งผลิตงานหัตถกรรมคุณภาพหลายรูปแบบ

สักการะพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก

ก่อนไปเที่ยวและเลือกซื้องานหัตถกรรมขึ้นชื่อของอำเภอป่าโมก ควรมาสักการะพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกวรวิหาร 
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลเมืองป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พระปางไสยาสน์พุทธลักษณะงดงามศิลปะสมัยสุโขทัย มีเรื่องกล่าวขานจากในอดีตว่ามีเสียงพูดจากพระอุระ (อก) ของพระพุทธรูป โดยพระสงฆ์และชาวบ้านป่าโมกได้นำหนังสือเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระองค์ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุประพาสต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขาน ตำนาน หรือนิทานของแต่ละสถานที่ ย่อมสร้างสีสันจินตนาการเติมแต่งให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในการไปท่องเที่ยวยิ่งขึ้น

บริเวณลานริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา วัดป่าโมกวรวิหาร มีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งจังหวัดอ่างทองสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และมีการจัดพิธีถวายราชสักการะในวันกองทัพไทย ช่วงวันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี

พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกวรวิหาร 
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลเมืองป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกวรวิหาร 
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลเมืองป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ชมและซื้องานหัตถกรรม อำเภอป่าโมก 

หมู่บ้านทำกลอง อยู่ด้านหลังตลาดป่าโมก ตำบลเอกราช ตลอดถนนสายในผ่านหน้าที่ทำการเทศบาลอำเภอป่าโมกขนานกับลำคลอง เป็นร้านขายกลองเป็นระยะเมื่อมาเดินถนนสายนี้สามารถชมขั้นตอนการทำกลองชนิดต่าง ๆ จะเห็นกลองหลากสีสัน ตั้งแต่กลองขนาดใหญ่ถึงกลองขนาดเล็ก ๆ ซึ่งซื้อเป็นของที่ระลึกได้ ที่นี่เป็นแหล่งทำกลองที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย แม้แต่ต่างประเทศสั่งซื้อกลองจากหมู่บ้านทำกลองแห่งนี้

หมู่บ้านทำกลอง อยู่ด้านหลังตลาดป่าโมก ตำบลเอกราช ตลอดถนนสายในผ่านหน้าที่ทำการเทศบาลอำเภอป่าโมกขนานกับลำคลอง เป็นร้านขายกลองเป็นระยะเมื่อมาเดินถนนสายนี้สามารถชมขั้นตอนการทำกลองชนิดต่าง ๆ จะเห็นกลองหลากสีสัน ตั้งแต่กลองขนาดใหญ่ถึงกลองขนาดเล็ก ๆ ซึ่งซื้อเป็นของที่ระลึกได้ ที่นี่เป็นแหล่งทำกลองที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย แม้แต่ต่างประเทศสั่งซื้อกลองจากหมู่บ้านทำกลองแห่งนี้

บ้านทรงไทย ตำบลบางเสด็จ ที่นี่เป็นแหล่งสร้างบ้านทรงไทย และทำส่วนประกอบของบ้านทรงไทยแบบต่าง ๆ ที่สวยงามมีเอกลักษณ์ โดยสืบทอดฝีมือช่างกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

นอกจากนี้ มีบ้านทรงไทยจำลองและสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้ตาลประเภทต่าง ๆ ซึ่งจำหน่าย ตามเส้นทางสายอยุธยา-ป่าโมก และตำบลโพละ

Scroll to Top