เปิดหน้าประวัติศาสตร์ ย้อนมิติสู่รอยอดีต จังหวัดสิงห์บุรี

ตามรอยวีรชนคนกล้าค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งคนกล้าด้วยวีรกรรมการสู้รบของชาวบางระจัน ทั้งเมืองสิงห์บุรียังมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดีจากการขุดค้นพบโบราณสถาน

มาก้าวสู่หน้าประวัติศาสตร์ของสิงห์บุรีเพื่อร่วมกันรำลึกถึงบรรพชนไทยผู้เสียสละชีวิต รักษาแผ่นดินให้แก่คนรุ่นต่อมา

เริ่มจากการตามรอยคนกล้าแห่งสิงห์บุรี ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน อยู่อำเภอค่ายบางระจัน อนุสาวรีย์สง่าโดดเด่นเป็นประติมากรรมรูปหล่อหัวหน้าชาวค่ายบางระจัน 11 คน แสดงท่วงท่าห้าวหาญในการสู้รบ ชมค่ายบางระจันจำลอง สร้างจินตนาการระลึกสู่เรื่องราวความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวบ้านบางระจัน ซึ่งสละชีวิตปกป้องบ้านเมือง สามารถต้านทานข้าศึกได้ถึง 8 ครั้ง ก่อนจะพ่ายแพ้ด้วยกำลังคนและอาวุธที่ไม่เพียงพอรวมทั้งระยะเวลาการต่อสู้ยาวนาน และเสบียงอาหารที่ขาดแคลน ภายในบริเวณค่ายมี อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จัดแสดงเรื่องราวของชาวบ้านค่ายบางระจันและโบราณวัตถุ ซึ่งจะได้รับรู้ว่าชาวค่ายบางระจันผ่านช่วงเวลาของความยากลำบากมาอย่างไร ถึงแม้จะไม่สามารถประสบชัยชนะ แต่ประสบความสำเร็จในการสะท้อนความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่

ได้รำลึกถึงวีรกรรมชาวบ้านบางระจันซึ่งสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินมาแล้ว มาชมโบราณสถานในอำเภอค่ายบางระจันกันต่อที่ วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) อยู่บ้านโคกหม้อ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน มีพระปรางค์ศิลปะอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีลักษณะสูงชะลูดคล้ายฝักข้าวโพด ด้านหลังมีวิหารสมัยอยุธยา และรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา

ชมแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย อยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์ แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาใหญ่ที่สุด ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นแหล่งโบราณคดีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และเป็นศูนย์ศึกษาทางวิชาการ
เซรามิคอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชนไทยที่สร้างสรรค์สิ่งที่กลายมาเป็นแหล่งศึกษาสำคัญระดับโลกได้ ย่อมไม่ธรรมดาในยุคที่ปราศจากเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีมาช่วยทำ

Scroll to Top
Send this to a friend