วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน

ถ้าขับรถยนต์ส่วนตัวไปสามารถจอดได้ที่ลานจอดรถเดียวกับพระราชวังบางปะอิน และจากนั้นก็นั่งกระเช้าข้ามที่วัด

กระเช้าจะสามารถขึ้นได้แค่ไม่เกิน 10 คนเท่านั้น (แค่ 10 คนก็แอบหวิวๆแล้ว)

ภายนอกของโบสถ์วัดนิเวศธรรมประวัติ

ที่มาที่ไปเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เมื่อ พ.ศ. 2421

แม้แต่ที่ประดิษฐานองค์พระประทานก็ทำเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์คริสต์

พระพุทธนฤมลธรรโมภาส และพระสาวก 

Scroll to Top
Send this to a friend