นครสวรรค์ in heaven … กราบไหว้องค์พระ สักการะเทพเจ้า

นครสวรรค์ หรือเมืองปากน้ำโพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งวิถีชีวิตชาวไทย และพี่น้องเชื้อสายจีน ดังจะเห็นได้จากประเพณีแห่เจ้าที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด

เริ่มต้นสายบุญกันที่ “วัดคีรีวงศ์” ด้วยพื้นที่กว่า 280 ไร่ ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ อำเภอเมือง โดดเด่นด้วยพระจุฬามหาเจดีย์สีทองอร่าม ภายในฐานพระเจดีย์ชั้น 4 มีพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของไทยไว้ให้สักการะบูชา ทั้งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธโสธรจำลอง และพระพุทธรูปหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง จากจุดดังกล่าวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองนครสวรรค์ได้ในระยะไกล ไม่ว่าจะเป็นเขากบ บึงบอระเพ็ด ตลาดปากน้ำโพ อุทยานสวรรค์ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา หรือแม้แต่ภูเขาน้อยใหญ่ทางทิศตะวันตกที่ทอดตัวตระหง่าน ยิ่งยามเย็นเมื่อตะวันลับเหลี่ยมยอดเขาหลวง ทำให้รู้สึกว่าสวรรค์นั้นอยู่ไม่ไกล

วัดศรีอุทุมพร หรือ วัดวังเดื่อ อยู่ที่ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง เป็นวัดที่ชาวนครสวรรค์ให้ความเคารพศรัทธา โดยเฉพาะหลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ อดีดเจ้าอาวาส ผู้ได้รับสมญานามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ เนื่องจากเป็นพระนักพัฒนาผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา ภายในวัดตกแต่งด้วยศิลปกรรมปูนปั้นที่อ่อนช้อยสวยงาม เป็นรูปช้างสามเศียร พญานาค และพญายักษ์อยู่ระหว่างประตูทางเข้า ภายในพระอุโบสถประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระประธานและพระสรีรสังขารของหลวงพ่อจ้อยที่ไม่เน่าเปื่อยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการบูชา

พระพุทธชินสีห์ วัดศรีอุทุมพร

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ หรือวัดพระพี่นาง เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก โดดเด่นด้วยเจดีย์ศรีพุทธคยาอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยจำลองแบบสถาปัตยกรรมและงานพุทธศิลป์มาจากเจดีย์พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย และสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่แฝงแนวความคิดไว้ด้วยปริศนาธรรม และธรรมคติให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและสาธุชนทั้งหลาย 

เจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติ

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์- เจ้าแม่ทับทิม หรือศาลเจ้าพ่อแควใหญ่ ถือเป็นศูนย์รวมศรัทธาไทย-จีน ที่สร้างขึ้นมาอย่างยาวนาน และเป็นต้นกำเนิดของงานประเพณีแห่เจ้าที่เลื่องชื่อของชาวปากน้ำโพ ตัวศาลเจ้าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามตลาดปากน้ำโพ เป็นอาคารตึกครึ่งไม้สีแดงรูปทรงมีลักษณะเป็นเก๋งจีน หลังคาประดับด้วยมังกรคู่ชูลูกแก้วปลายสันหลังคาที่ทอดยาวลงมาสร้างเป็นหัวมังกร ภายในประดิษฐานองค์เทพเจ้าปึงเถ่ากง ด้านขวาเป็นเทพเจ้ากวนอู ด้านซ้ายประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม ชาวนครสวรรค์มักแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรบารมีจากเจ้าแม่ให้คุ้มครอง และขอให้มีโชคลาภตลอดทั้งปี

เทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์- เจ้าแม่ทับทิม

ปิดท้ายการทำบุญไหว้พระด้วยการถ่ายภาพร่วมกับรูปปั้นมังกรขนาดใหญ่ ทอดตัวยาวตัดกับท้องฟ้าสีสดดูน่าเกรงขาม สัญลักษณ์แห่งเมืองนครสวรรค์ที่สวนสาธารณะ “หนองสมบุญ” หรือที่รู้จักกันในนาม “อุทยานสวรรค์” เพื่อเป็นสิ่งให้ระลึกนึกถึง ว่าครั้งหนึ่งเคยได้แวะมาเมืองแห่งสวรรค์แห่งนี้ … “นครสวรรค์”

Scroll to Top
Send this to a friend