ชัยนาท …ชัยชนะที่มีเสียงบันลือ

Spread the love

เริ่มกันที่วัดแรก วัดพระบรมธาตุวรวิหาร 

วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ ให้ความรู้สึกราวกับนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปสู่อดีต 

สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัด ได้แก่ เจดีย์พระบรมธาตุ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง 

ในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี จะมีงานเทศกาลสมโภชพระบรมธาตุที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ
.
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตั้งอยู่ที่บ้านไทยเมือง หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง 
อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 4 กิโลเมตร ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี หรือใช้บริการรถโดยสารประจำทาง สายกรุงเทพฯ-วัดสิงห์

วัดที่ 2 เราพามากันที่วัดทรงเสวย

ชื่อวัดทรงเสวยเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จฯ ตรวจสอบลำน้ำเก่าโดยทางรถไฟและทางเรือ เมื่อ พ.ศ.2451 

ในครั้งนั้นมีการสร้างพลับพลารับเสด็จบริเวณวัดแห่งนี้ ซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงแวะพักเสวยพระกระยาหาร ได้แก่ ยอดหวายโปงเผาไฟ หยวกกล้วยต้ม น้ำพริกปลามัจฉะ ฯลฯ จึงโปรดฯ ให้เรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดเสวย” แต่ชาวบ้านเติมคำว่า “ทรง” เข้าไปด้วย เป็นที่มาของชื่อ “วัดทรงเสวย” มาจนทุกวันนี้

ภายในอุโบสถของวัดมีสิ่งสำคัญ ได้แก่ พระพุทธสุวรรณชัยมหามุนี (หลวงพ่อทองคำ) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 นับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก 
.
วัดทรงเสวย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแค หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ ริมแม่น้ำท่าจีน

วัดที่ 3 วัดสุวรรณโคตมาราม 

วัดนี้เดิมมีชื่อว่าวัดคลองมอญ ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดสุวรรณโคตมาราม” ตามชื่อพระพุทธรูปสำคัญของวัดคือ “พระสุวรรรณ” พระประธานในอุโบสถที่สร้างด้วยทองเหลือง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 3 ศอก 

ที่หน้าบันของอุโบสถประดับปูนปั้นรูปพญาครุฑ ซึ่งต่อมาหลวงพ่อมหาโพธิ์ ญาณสัมปันโน อดีตเจ้าอาวาส ลูกศิษย์ของหลวงปู่ศุข ได้นำแบบมาสร้างเป็นเหรียญพญาครุฑ 

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์ของวัด คือ “หลวงพ่อโต วัดคลองมอญ” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดหน้าตักกว้าง 8 ศอก สร้างเมื่อ พ.ศ.2468 เดิมอยู่กลางแจ้ง ปัจจุบันได้สร้างวิหารคลุมไว้ ทุกปีจะมีการจัดงานสมโภชในวันแรม 2-3 ค่ำ เดือน 3 
.
วัดสุวรรณโคตมาราม ตั้งอยู่เลขที่ 133 บ้านคลองมอญ หมู่ 4 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์

วัดที่ 4 วัดสิงห์สถิต

เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า วัดสิงห์ สันนิษฐานว่าแต่เดิมบริเวณนี้เคยเป็นป่า ซึ่งคงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้าย เช่น สิงโต ต่อมามีการสร้างหมู่บ้านขึ้น เรียกว่า บ้านสิง เมื่อสร้างวัดจึงเรียกว่า วัดสิงห์ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “วัดสิงห์สถิต” 

สิ่งสำคัญของวัดนี้ ได้แก่ อุโบสถ ซึ่งเป็นอุโบสถแบบโบราณที่เรียกกันว่า โบสถ์มหาอุต หน้าบันมีปูนปั้นรูปพระอาทิตย์ทรงกลดที่งดงาม นับเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่

วัดสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำกันก็คือ วัดธรรมามูลวรวิหาร 

ใครก็ตามที่มาเยือนจังหวัดชัยนาท ต้องแวะไปสักการะวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ 

ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประทับอยู่บนฐานดอกบัว งดงามด้วยศิลปะประยุกต์ที่ผสมผสนศิลปะเชียงแสนตอนปลาย-สุโขทัยตอนต้น และศิลปะอยุธยา มีรูปธรรมจักรปรากฏอยู่กลางฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวา ตามมหาปุริสลักษณะ (หรือลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการของพระพุทธเจ้าตามคติอินเดีย) ทุกปีจะมีงานนมัสการหลวงพ่อธรรมจักร ปีละ 2 ครั้งคือ ในวันขึ้น 4-8 ค่ำเดือน 6 และแรม 4-8 ค่ำ เดือน 11

Scroll to Top