“สวัสดีปีใหม่ไทย…ไหว้พระ 10 วัด”

ททท.ร่วมกับ ขสมก.จัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ไทย…ไหว้พระ 10 วัด” ฟรี!! โดยจัดรถเมล์เวียนไหว้พระ 10 วัด ขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 17 เมษายน 2561 ในช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น.

1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ที่อยู่: ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พิกัด: https://goo.gl/maps/3hdPCro947D2

2. วัดสามพระยาวรวิหาร (วัดบางขุนพรหม)

ที่อยู่: ซอยสามเสน 5 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิกัด: https://goo.gl/maps/ZSWtysg8Vpp

3. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

ที่อยู่: ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิกัด: https://goo.gl/maps/N94LSioAnN22

4. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ที่อยู่: ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พิกัด: https://goo.gl/maps/qbQNj8bz9f42

5. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ที่อยู่: ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พิกัด: https://goo.gl/maps/c3SLtpVjQUE2

6. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

ที่อยู่: ถนน หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พิกัด: https://goo.gl/maps/DJgMZVM3Bsx

7. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

ที่อยู่: ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิกัด: https://goo.gl/maps/hZoSqpbpFYT2

8. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ที่อยู่: ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พิกัด: https://goo.gl/maps/hJTz7fU7oJm

9. วัดราชนัดดารามวรวิหาร

ที่อยู่: แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิกัด: https://goo.gl/maps/5FAz34npnfP2

10. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ที่อยู่: ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

พิกัด: https://goo.gl/maps/yuvxdQQkwcF2

Scroll to Top
Send this to a friend