ไหว้พระเสริมสิริมงคล ต้อนรับวันตรุษจีน

Spread the love

ไหว้พระเสริมสิริมงคล ต้อนรับวันตรุษจีน

ปีนักษัตรที่ชงในปี 2563 มีดังนี้

– ปีชง ได้แก่ ปีนักษัตร มะเมีย
– ปีชงร่วม ได้แก่ ปีนักษัตร ชวด ระกา และเถาะ
.
ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนแบ่งประเภทของปีชงออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

– ปีชง คือ ปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุด หรือที่เรียกกันว่าชงโดยตรง (ปีมะเมีย)

– ปีคัก คือ ปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ (ปีชวด)

– ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม (ปีเถาะ)

– ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ (ปีระกา)

สำหรับเพื่อนๆ ที่ไม่ได้เกิดในปีชง ก็สามารถไปไหว้ขอพรกับเทพเจ้าได้เช่นกัน ถือเป็นการเสริมดวงของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

วิธีแก้ปีชงมีหลายวิธี เช่น

– ไหว้เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี และสามารถบรรเทาเคราะห์กรรมให้เบาบางลงได้

– ทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนกปล่อยปลา ช่วยเหลือผู้ป่วย บริจาคโลหิต หรือทำบุญโลงศพ

– ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

สร้างเมื่อ พ.ศ.2414 สมัยรัชกาลที่ 5 ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน 3 องค์ คือ พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีเทพเจ้ารวม 58 องค์ เทพเจ้าที่ผู้คนนิยมมาขอพรได้แก่ เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา “ไท่ส่วยเอี๊ย” เทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอี๊ย” เทพเจ้าเห้งเจีย หรือ “ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว” และพระเมตไตรยโพธิสัตว์หรือ “ปู๊กุ่ยฮุกโจ้ว” เป็นต้น
.
วิธีฝากดวงชะตากับเทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ยที่วัดเล่งเน่ยยี่

– เตรียมของไหว้ (ได้แก่ ส้ม น้ำมันสำหรับเติมตะเกียง กระดาษหงิ่งเตี๋ย (กระดาษเงินกระดาษทอง) และซองบรรจุกระดาษดวงชะตา) สามารถซื้อที่วัดได้เลย

– เขียนชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด และเวลาเกิด ลงในใบฝากดวงสีแดง

– นำชุดฝากดวงปีชง พร้อมธูป 3 ดอก ไปไหว้อธิษฐานต่อองค์เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย

– นำชุดฝากดวงปีชงปัดออกจากตัวเอง 12 ครั้ง เป็นการปัดรังควาญ หากปีไหนมีเดือนตามปฏิทินจันทรคติจีน 13 เดือน ก็ต้องปัด 13 ครั้ง (สังเกตง่ายๆ ว่ากระดาษที่ได้มาปัด มีกี่คู่ ให้ปัดตามจำนวนนั้น)

– หลังจากปัดตัวเสร็จแล้ว อย่านำชุดฝากดวงไปเผา แต่ให้วางไว้หน้าองค์เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย เพื่อฝากดวงชะตาให้ท่านคุ้มครอง ซึ่งทางวัดจะสวดมนต์ให้ตลอดทั้งปี
.
ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เปิดทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น.
โทร. 022 223 975, 022 266 533

วัดบำเพ็ญจีนพรต (วัดย่งฮกยี่)

เป็นวัดจีนแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2338 และได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2430

ภายในวัดนอกจากจะประดิษฐานพระพุทธเจ้า 3 พระองค์เป็นพระประธานแล้ว ยังมีพระสังกัจจายน์ พระเมตไตรยโพธิสัตว์ พระสกันทะโพธิสัตว์ เทพกวนอู และพระอรหันต์ 18 องค์ ที่ทำจากผ้าป่านลงรักปิดทอง เป็นต้น
.
วิธีฝากดวงชะตากับเทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ยที่วัดบำเพ็ญจีนพรต

– เขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเวลาเกิดลงในใบฝากดวง

– จุดธูป 3 ดอกบูชาเทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย และกล่าวคำอธิษฐานตามที่เขียนไว้ในใบฝากดวง

– นำใบฝากดวงและกระดาษเงินกระดาษทองทั้งชุดปัดจากศีรษะลงมา 13 ครั้ง เป็นการปัดรังควาญ

– นำใบฝากดวงไปใส่ไว้ในกล่องฝากดวง
.
ที่ตั้ง ถนนเยาวราช ซอย 8 (ตรอกเต๊า) แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เปิดทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น.
โทร. 022 224 789

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

วัดนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแบบสถาปัตยกรรมจีนในยุคราชวงศ์หมิง-ชิง โดยจำลองมาจากพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง ภายในประกอบด้วย วิหารพระอวโลกิเตศวร พระกวนอิมโพธิสัตว์ วิหารหมื่นพุทธเจ้า วิหารบูรพาจารย์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่พำนักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม
.
วิธีฝากดวงชะตากับเทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ยที่วัดเล่งเน่ยยี่ 2

– เตรียมของไหว้ (ได้แก่ ส้ม น้ำมันสำหรับเติมตะเกียง กระดาษหงิ่งเตี๋ย (กระดาษเงินกระดาษทอง) และซองบรรจุกระดาษดวงชะตา) สามารถซื้อที่วัดได้เลย

– เขียนชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด และเวลาเกิด ลงในใบฝากดวงสีแดง

– นำชุดฝากดวงปีชง พร้อมธูป 3 ดอก ไปไหว้อธิษฐานต่อองค์เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย

– นำชุดฝากดวงปีชงปัดออกจากตัวเอง 12 ครั้ง เป็นการปัดรังควาญ หากปีไหนมีเดือนตามปฏิทินจันทรคติจีน 13 เดือน ก็ต้องปัด 13 ครั้ง (สังเกตง่ายๆ ว่ากระดาษที่ได้มาปัด มีกี่คู่ ให้ปัดตามจำนวนนั้น)

– หลังจากปัดตัวเสร็จแล้ว อย่านำชุดฝากดวงไปเผา แต่ให้วางไว้หน้าองค์เทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย เพื่อฝากดวงชะตาให้ท่านคุ้มครอง ซึ่งทางวัดจะสวดมนต์ให้ตลอดทั้งปี
.
ที่ตั้ง 75 ถนนเทศบาลสาย 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เปิดทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. / วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.
โทร. 025 711 155, 022 223 975

วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่)

สร้างในสมัยธนบุรี ราว พ.ศ.2319 เป็นที่ประดิษฐาน ‘เทพมังกรเขียว’ หรือเทพารักษ์ผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำวัด ผู้คนมักจะมาขอพรให้ท่านคุ้มครองดวงชะตา เสริมพลังบารมี และโชคลาภ รวมทั้งขอให้สมปรารถนาในเรื่องต่างๆ อีกด้วย
.
วิธีฝากดวงชะตากับเทพมังกรเขียวที่วัดทิพยวารีวิหาร

– เขียนชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด และเวลาเกิด ลงในใบฝากดวงสีแดง

– นำชุดฝากดวงปีชงพร้อมธูป ไปไหว้อธิษฐานขอพรต่อเทพมังกรเขียว

– ปักธูปกระถางละ 3 ดอก โดยเริ่มจากกระถางที่ 2 วนไปทางขวา แล้วมาปักกระถางที่ 1 เป็นกระถางสุดท้าย

– นำชุดฝากดวงปีชงปัดออกจากตัว 13 ครั้ง เป็นการปัดรังควาญ

– หลังจากปัดเสร็จแล้ว ให้นำชุดฝากดวงไปวางไว้ที่กระถางฝากดวงที่อยู่ใกล้ๆ เทพมังกรเขียว

นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ให้เราได้ขอพรตามปีเกิดด้วย เช่น
– ปีมะโรง ไหว้เทพฮก ลก ซิ่ว
– ปีมะเส็ง ไหว้เจ้าแม่ทับทิม (เทียนโหวเซี้ยบ้อ)
– ปีวอก ไหว้เทพกวนกง (กวนอู)
– ปีจอ ไหว้เทพบุ่งเชียง
– ปีกุน ไหว้องค์ฮั่วท้อ (หมอเทวดาฮัวโต๋)

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานคือชำปอฮุดกงหรือพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ และเทพเจ้าอีกหลายองค์ เช่น พระกวนอิมโพธิสัตว์พันมือ เป็นต้น
.
ที่ตั้ง 119 ซอยทิพย์วารี ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.
โทร. 022 225 988, 02 623 8949

Scroll to Top