สวนหลวง ร.9

เพื่อน ๆ ชอบเที่ยวสวนดอกไม้กันไหม?

.

ถ้าชอบล่ะก็ ตามมาเลย เพราะวันนี้แอดจะชวนเพื่อน ๆ ไปเที่ยวสวนพฤษศาสตร์กลางกรุงอย่าง ”สวนหลวง ร.9” ซึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้จัดงานประจำปี “งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9” ไป ใครที่พลาดโอกาสไม่ต้องเสียดาย เพราะแอดจะบอกว่า สวนหลวง ร.9 เที่ยวได้ทุกวัน ไม่ต้องรอให้มีงานก็สวยเหมือนจัดงานอยู่ตลอดเวลา

สวนหลวง ร.9 เป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 500 ไร่ เกิดจากกลุ่มบุคคลและส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันบริจาคก่อสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530
.
ภายในสวนหลวง ร.9 รวบรวมพันธุ์ไม้ไว้หลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งของไทยและต่างชาติ ไม้หายาก รวมถึงสมุนไพรต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ที่จัดเป็นสวนสวย ๆ ให้ชาวกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนและชื่นชม 

เนื่องจากสวนหลวง ร.9 มีพื้นที่ใหญ่มาก จึงมีการแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ สถานรัชมงคล สวนกิจการ และลานพฤกษพรรณ ซึ่งแต่ละโซนเป็นยังไง ตามไปดูกันเลย

1.สถานรัชมงคล ประกอบด้วย
.
– อุทยานมหาราช มีสวนราชพฤกษ์และสระน้ำพุ 3 สระ ตกแต่งสวยงามด้วยดอกไม้มากมาย
– หอรัชมงคล เป็นอาคารศิลปะไทยประยุกต์หลังคาสีทองทรง 9 เหลี่ยม ภายในเป็นห้องกระจก 9 ห้อง จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และสิ่งของส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
– สวนนานาชาติ รวมสวนหลายสัญชาติทั้งจากโลกตะวันออกและตะวันตก คือ สวนจีน สวนญี่ปุ่น สวนสเปน สวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส สวนอิตาลี และยังมีอาคารจิโอเดสิคโดม ที่มีการแสดงพันธุ์ไม้ทนแล้งเช่น พันธุ์ไม้ทะเลทราย ไม้อวบน้ำต่าง ๆ จากทั้งในและต่างประเทศ
– สวนรมณีย์ พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ออกแบบโดยเลียนแบบธรรมชาติจากหลายภูมิภาคในประเทศไทย เหมือนกับได้จำลองสวนหิน น้ำตก ลำธารมาไว้กลางเมือง
– ศาลาพุฒ-จันทน์ ศาลาไม้สักทองที่ปลูกพันธุ์ไม้หอมไว้โดยรอบ
– อาคารถกลพระเกียรติ เป็นอาคารสำหรับจัดสัมมนาและจัดงานเลี้ยง จุคนได้ประมาณ 100 คน

บรมราชินีนาถบุปผาลัย เป็นประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติประดับภาพพิมพ์ที่จำลองพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2. สวนกิจการ ประกอบด้วย
.
– สวนน้ำ พื้นที่ประมาณ 40 ไร่ จำลองพื้นที่ให้คล้ายกับทุ่งพรุตามธรรมชาติ เพื่อไว้ศึกษาสัตว์น้ำและพรรณไม้
– สนามราษฎร์และศูนย์กีฬา เป็นสนามขนาดใหญ่พื้นที่ 70 ไร่ มีเวทีกลางแจ้งและศาลาไว้สำหรับจัดกิจกรรม เป็นบริเวณที่ใช้จัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 และตลาดนัดต้นไม้ บริเวณศูนย์กีฬามีสระว่ายน้ำและสนามเทนนิส ไว้สำหรับบริการประชาชน
– กระโจมแตร ศาลาแบบเรอเนซองส์ ทรงเรขาคณิต หลายคนมาใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน
– สวนไม้ผลเมืองร้อน สวนนี้รวบรวมไม้ผลเมืองร้อนไว้กว่า 50 ชนิด เพื่อการศึกษาเรียนรู้
– สวนกล้วย เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์กล้วยที่มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 50 สายพันธุ์
– สวนกำแพงหิน เป็นสวนที่ปลูกไม้ดอกตามซอกหิน มีทั้งไม้พุ่มและไม้ดอกล้มลุก ปลูกผลัดเปลี่ยนกันไปตลอดทั้งปี

3. ลานพฤกษพรรณ
.
มีพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ รวบรวมพรรณไม้ไว้มากกว่า 3,300 ชนิด โดยปลูกตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและส่งเสริมการอนุรักษ์ ซึ่งประกอบไปด้วย
.
– หอพฤกษศาสตร์ เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พืชที่รวบรวมพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง จัดแสดงแบบเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งยังมีห้องสมุดทางด้านพฤกษศาสตร์สำหรับผู้ที่สนใจได้ค้นคว้าเพิ่มเติมอีกด้วย
– สวนมไหสวรรย์ไม้ดัดไทย เป็นสวนที่รวบรวมไม้ดัดและเขามอต่าง ๆ เช่น ตะโก ข่อย มะขาม โมก ซึ่งศิลปะการทำไม้ดัดมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้ว ถือเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วย
– สวนกล (เขาวงกต) เป็นสวนที่ปลูกต้นข่อยโดยตัดแต่งให้มีลักษณะเป็นกำแพง มีแนวทางเดินซับซ้อน เพื่อความสนุกและตื่นเต้นในการค้นหาทางออกนั่นเอง
– เรือนเฟิร์นและกล้วยไม้ เป็นพื้นที่ปลูกเฟิร์นและกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ ทั้งพันธุ์พื้นบ้าน และพันธุ์หายาก รวมถึงพันธุ์จากต่างประเทศมากกว่า 100 ชนิด
– สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ มีสมุนไพรกว่า 400 ชนิด โดยแยกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มสมุนไพรตามคุณสมบัติการรักษาโรค กลุ่มสมุนไพรถอนพิษ เป็นต้น
– พืชวงศ์หญ้า หญ้าหลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ฯลฯ รวมถึงพืชที่ใช้ในการจักสาน และพืชที่ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น หญ้าแฝก ตระไคร้หอม เดือย ฯลฯ
– สวนบัวเบญจพรรณ รวบรวมบัวไว้มากมายกว่า 200 สายพันธุ์ เช่น บัวหลวง บัวสาย รวมถึงพันธุ์หายากจากต่างประเทศ และยังมีบัวลูกผสมที่มาจากนักผสมพันธุ์บัวของไทยอีกด้วย
– อาคารแสดงพรรณไม้ในร่ม เป็นอาคารหลังคากระจกพรางแสงที่ปลูกพันธุ์ไม้ที่ชอบความชื้นและแสงรำไร มีทั้งพันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น มากกว่า 500 ชนิด 

พลับพลายอด เป็นศาลากลางน้ำ ที่จำลองแบบมาจากพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางประอิน บริเวณสระน้ำจะปลูกบัวสุทธาสิโนบลและมีพรรณไม้น้ำชนิดต่าง ๆ ไว้โดยรอบ

กิจกรรมและค่าบริการต่าง ๆ
.
– เก็บค่าผ่านประตูตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. คนละ 10 บาท
– ค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ 5 บาท ค่าจอดรถยนต์ 10 บาท รถตู้ 20 บาท รถบัส 30 บาท
– มีบริการรถชมสวน เฉพาะวันอาทิตย์ คนละ 10 บาท
– การปั่นเรือ ค่าเช่า ลำละ 100 บาท (ค่าเรือ 50 บาท / มัดจำ 50 บาท) ปั่นได้ 30 นาที นั่งได้ 2 คน
– ว่ายน้ำ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 80 บาท
– ค่าสนามเทนนิส ชั่วโมงละ 250 บาท

Scroll to Top
Send this to a friend