รวมสถานพยาบาลที่รับบริจาคช่วงโควิด 19

Spread the love

อย่างที่ทราบกันว่าสถานการ์โควิด 19 ในช่วงนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยกันอย่างเต็มที่
.
สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ แอดมี 1 วิธีมานำเสนอ นั่นก็คือการบริจาคให้สถานพยาบาลที่รับบริจาคเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19

แอดได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว สามารถดูได้ในโพสต์นี้เลยค่ะ
.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ChulalongkornHospital
Line: @kcmh-charity
โทร. 02 256 4402, 065 826 0296
.
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TUH.Official
Line: @Thammasat_Hospital
โทร. 02 926 9536, 02 926 9432 และ 065 054 2565
.
 สถาบันบำราศนราดูร
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/สถาบันบำราศนราดูร-กรมควบคุมโรค-924577477711780
โทร. 02 590 3434
.
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @ual1226j
โทร. 02 244 3030
.
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NakornpingHospitalChiangmai
โทร. 053 999 200 ต่อ 1169, 9235
.
โรงพยาบาลอุทัยธานี
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @uth2547
โทร. 062 310 2466
.
 โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ได้แก่
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: 0634422614
โทร. 02 475 2576, 063 442 2614

โรงพยาบาลอาภากรณ์เกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/abkhospital/
Line: @abkh
โทร. 02 466 1180 ต่อ 73080, 73031
.
มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ramafoundation.or.th/
Line: @RamaFoundation
โทร. 02 201 1111
.
 ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/siriraj/
โทร. 02 414 1414, 02 419 7658-60 ต่อ 101-104, 120
.
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rajavithifoundation.com/front/index.php
โทร. 02 354 7997-9
.
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pmk.ac.th/ind…/general-news/7156-covid-19.html
โทร. 02 354 3699, 02 354 7600 ต่อ 93678
.
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PR.SuanDokCMU
โทร. 053 938 400
.
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/BhumibolGiveShop

โทร. 02 534 7236
.
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @318dthxs
โทร. 096 841 3644
.
แอดมินขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะ 

Scroll to Top