เตรียมพร้อมเข้าสู่เดือนแห่งความสุข สวัสดีปีใหม่ไทย กับงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

Spread the love

เตรียมพร้อมเข้าสู่เดือนแห่งความสุข สวัสดีปีใหม่ไทย กับงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 
.
เทศกาลที่เพื่อน ๆ หลายคนกำลังรอคอยให้มาถึง เนื่องจากปีที่แล้ว เราต้องงดเล่นน้ำกันไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่ในปีนี้แอดก็มีข่าวดีมาบอก
.
สำหรับในปีนี้ ทั่วประเทศได้มีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณี แต่ยังคงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม” 
.
วันนี้แอดเลยรวบรวมข้อมูลงานเทศกาลสงกรานต์บางส่วนมาให้เพื่อน ๆ ดูกันว่าจะมีที่ไหนบ้าง ไปดูกัน

ภาคเหนือ
.
เทศกาลสงกรานต์แห่พระร้อยองค์ริมโขงเชียงของ
วันที่จัดงาน : 13-18 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ระเบียงริมโขง (วัดหัวเวียง-วัดหาดไคร้) และบริเวณลานหน้าพญานาคริมโขงถึงสะพานผาถ่าน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พิกัด : https://goo.gl/maps/eDYi44DJFpy6MakK8
.
งานมหาสงกรานต์เชียงแสนปี 2564
วันที่จัดงาน : 16-18 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนและถนนเรียบริมน้ำโขง จังหวัดเชียงราย
พิกัด : https://goo.gl/maps/55MTPk9eTwfNgbzT7
.
งานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำปี 2564
วันที่จัดงาน : เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดจองกลาง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด : https://goo.gl/maps/yreapAQigKDL56gL8
.
งานประเพณีสืบสานสงกรานต์ ขนทรายเข้าวัด ประจำปี 2564
วันที่จัดงาน : เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดกุงเปา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิกัด : https://goo.gl/maps/9hd8Y9NB5fhJVfub6
.
งานประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามดำ”
วันที่จัดงาน : 13-17 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
พิกัด : https://goo.gl/maps/foM8fDJq8dKEgzae7
.
งานประเพณีสงกรานต์เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์
วันที่จัดงาน : 14-16 เมษายน 2564
สถานที่จัด : หน้าวัดศรีดอนคำ ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
พิกัด : https://goo.gl/maps/2r71d3FNTAhDaqmdA
.
งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ไตลื้อ
วันที่จัดงาน : 13-14 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดถิ่นใน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
พิกัด : https://goo.gl/maps/a5MXUUbEjrfJfp7W9
.
งานประเพณีเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองลอง
วันที่จัดงาน : 13-17 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
พิกัด : https://goo.gl/maps/2r71d3FNTAhDaqmdA
.
ประเพณีสงกรานต์และสรงน้ำหลวงพ่อพุทธจักรล้านนาไทย
วันที่จัดงาน : 14-15 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
พิกัด : https://goo.gl/maps/Pu7T5wvA5jeQWFer5
.
ประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่
วันที่จัดงาน :  16 เมษายน 2564
สถานที่จัด : บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
พิกัด : https://goo.gl/maps/95iSLj3earMNGHm1A
.
งานประเพณีสงกรานต์เวียงสรอง มีกิจกรรมสรงน้ำพระ
วันที่จัดงาน : 16 เมษายน 2564
สถานที่จัด : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่
พิกัด : https://goo.gl/maps/RKB7H8s8jxYFnfWW7
.
งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองตรอกสลอบ
วันที่จัดงาน : 16 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดบางสนุกและโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
พิกัด : https://goo.gl/maps/yVHtMrSczFnxTK4NA
.
ร่วมสืบสานสงกรานต์ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
วันที่จัดงาน : 13-17 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
พิกัด : https://goo.gl/maps/6PnQwB1jAiV29dGY6
.
งานประเพณีสงกรานต์ “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์”
วันที่จัดงาน : 13-15 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ถนนสุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
พิกัด : https://goo.gl/maps/xE3d7rgV3cxBLyrK6
.
งานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
วันที่จัดงาน : 13-15 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
พิกัด : https://goo.gl/maps/aNnvULsqhGpC5fUcA
.
งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงก๋าง “สงกรานต์น้ำศักดิ์สิทธิ์ อุโมงค์น้ำทิพย์เจ้าพ่อพญาไมย”
วันที่จัดงาน : 13-15 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ศาลเจ้าพ่อพญาไมย อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
พิกัด : https://goo.gl/maps/sxRm7h9eLY5mUaD4A
.
พิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมือง และพิธีทำบุญสืบชะตาหลวงเมืองน่าน
วันที่จัดงาน : 16 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
พิกัด : https://goo.gl/maps/rXSX67NtDSgZrmMZ6
.
งานสิริไชยยะมังคะละ สืบฮีตสานฮอยย้อนรอยปีใหม่เมืองวรนคร
วันที่จัดงาน : 16 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดป่าหัด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
พิกัด : https://goo.gl/maps/3mjFeC3213YQD36j7
.
สรงกรานต์ ถนนกล้วยตาก
วันที่จัดงาน : 13-18 เมษายน 2564
สถานที่จัด : สวนชมน่าน และสวนกลางเมือง หน้าสถานีรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด : https://goo.gl/maps/ZzACuUR5NGLyqryu9
.
สงกรานต์ไทยหล่ม
วันที่จัดงาน : 13-18 เมษายน 2564
สถานที่จัด : บริเวณวัดท่ากกแก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัด : https://goo.gl/maps/q23Ujj65J9puZMRz7
.
งานประเพณีทางพระพุทธศาสนาสรงน้ำพระพุทธรูปแสงทอง
วันที่จัดงาน : 13 เมษายน 2564
สถานที่จัด : เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
พิกัด : https://goo.gl/maps/2jwJDUnpUnUcYZug9
.
งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง ประจำปี 2564
วันที่จัดงาน : 13 เมษายน 2564
สถานที่จัด : บริเวณหาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
พิกัด : https://goo.gl/maps/RLLRyzJreCBgM3np9
.
สืบสานงานประเพณีสงกรานต์เมืองลับแล
วันที่จัดงาน : 13-14 เมษายน 2564
สถานที่จัด : สี่แยกตลาดลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
พิกัด : https://goo.gl/maps/hvpjJj9kH8KpBvpP9
.
ประเพณีสงกรานต์ตำบลน้ำอ่าง
วันที่จัดงาน : 16 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ลานวัฒนธรรมตลาดไทยวน น้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
พิกัด : https://goo.gl/maps/VnijmnW935FbZCuS9
.
งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2564 และ มหกรรม 2 ทศวรรษก๋องปู่จา นครลำปาง
วันที่จัดงาน : วันที่ 9-13 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียม ลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
พิกัด : https://goo.gl/maps/KeXG7fLs8HDd6qF68
.
งานม่วนใจ ปีใหม่เมืองหละปูน
วันที่จัดงาน : 12-16 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารและตัวเมืองลำพูน
พิกัด : https://goo.gl/maps/dbvQE4NwniEcxbyh7
.
มหาสงกรานต์ เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ
วันที่จัดงาน : 12-16 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดกบ) จังหวัดนครสวรรค์
พิกัด : https://goo.gl/maps/4nTEtXFEPA2ubFUq9
.
งานประเพณีงานบุญข้าวแช่บางมะฝ่อ
วันที่จัดงาน : 14 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
พิกัด : https://goo.gl/maps/gayucCJ8jZjEg8XH7
.
สืบสานสงกรานต์ นมัสการหลวงพ่อเดิม
วันที่จัดงาน : 12-13 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ลานพระมหาธาตุเจดีย์ วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
พิกัด : https://goo.gl/maps/R3G6yfoKvkUTEUPy8
.
สืบสานประเพณี สงกรานต์เขาหน่อ-เขาแก้ว
วันที่จัดงาน : 13-14 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ตลาดต้องชม ริมทางที่ลานโพธิ์ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
พิกัด : https://goo.gl/maps/p5xXU4sFLZ6hZvwE8
.
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร
วันที่จัดงาน : 5-15 เมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
พิกัด : https://goo.gl/maps/LJ26eUBmkEa9d28T7
.
งานประเพณี สงกรานต์ สรงน้ำ พ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร
วันที่จัดงาน : 9 เมษายน 2564
สถานที่จัด : อุทยานเมืองเก่าพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
พิกัด : https://goo.gl/maps/etb7DxA8wo1D83vs6

ภาคอีสาน
.
“Amazing Songkran Buriram presented by Chang” ประจำปี 2564 “สาดแสง สาดสี สาดของดีบุรีรัมย์”
วันที่จัดงาน : วันที่ 6-15 เมษายน 2564 เวลา 16.00-24.00 น.
สถานที่จัด : ณ ช้างอารีนา และบริเวณถนน 2445 บุรีรัมย์-ประโคนชัย ไปจนถึงบริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วงเวียนสี่แยกถนนสายบุรีรัมย์-สตึก)
พิกัด : https://goo.gl/maps/vtHKhjz5hTYR3mQc8
.
“เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวานสงกรานต์ขอนแก่น” #บ่ซิดบ่สาดก็ม่วนได้ วิถีไทยขอนแก่น
วันที่จัดงาน : วันที่ 8-13 เมษายน 2564
สถานที่จัด : บริเวณสวนสาธารณะบึงแก่นนคร และวัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พิกัด : https://goo.gl/maps/4xqKTiPLeuDrETU89 (สาธารณะบึงแก่นนคร)
พิกัด : https://goo.gl/maps/jr63w9tzit94ATGb7 (วัดไชยศรี)
.
งานประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2564 จังหวัดหนองคาย
วันที่จัดงาน : วันที่ 12-18 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
พิกัด : https://goo.gl/maps/VFqtuPy5cQzfDogP9
.
งานสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุเชิงชูม
วันที่จัดงาน : ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดพระธาตุเชิงชูมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
พิกัด : https://goo.gl/maps/ZkEJRdUAW3mPYUNy5
.
งานสงกรานต์สรงน้ำพระใหญ่ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
วันที่จัดงาน : ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2564
สถานที่จัด : วัดรอยพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
พิกัด : https://goo.gl/maps/wdmeMjwc8VvD8dve8
.
งานบวงสรวงพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช
วันที่จัดงาน : 12 เมษายน 2564
สถานที่จัด : บริเวณลานรอบองค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช
พิกัด : https://goo.gl/maps/2dHrN7K3pMizXMmd7
.
เทศกาลเที่ยวแก่งกระเบา
วันที่จัดงาน : 13-15 เมษายน 2564 และตลอดทั้งเดือนเมษายน 2564
สถานที่จัด : แก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
พิกัด : https://goo.gl/maps/qh99FbCmDGDPmHxf7

ภาคกลาง
.
ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า “เล่นน้ำกับช้าง”
วันที่จัดงาน : วันที่ 13-15 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ณ ถนนศรีสรรเพชญ์ บริเวณด้านหน้า ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : https://goo.gl/maps/YBPCRWtDsVi5hBEUA
.
ประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว
วันที่จัดงาน : 12-13 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ณ วัดอินทาราม ต.หนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
พิกัด : https://goo.gl/maps/93vuQbSGyGMnJ9E57
.
ประเพณีสงกรานต์มอญ อ.สังขละบุรี
วันที่จัดงาน : 13-18 เมษายน 2564
สถานที่จัด : ณ วัดวังก์วิเวการาม และ บริเวณเจดีย์พุทธคยา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พิกัด : https://goo.gl/maps/9SGAtoPLCG9Eod1f6
.
งานประเพณีสงกรานต์นครปฐม
วันที่จัดงาน : 13-16 เมษายน 2564
สถานที่จัด : สถานที่จัดงาน บริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พิกัด : https://goo.gl/maps/PTy2XV7sn1PAWeA36
.
ภาคตะวันออก
.
งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง
วันที่จัดงาน : 25 เมษายน 2564
สถานที่จัด : บริเวณเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พิกัด : https://goo.gl/maps/W7VvnckAsEXngvi8A

ภาคใต้
.
งานบุญเดือน 5 สงกรานต์แตแรก @เมืองคอน
วันที่จัดงาน : 12-15 เมษายน 2564
สถานที่จัด : บริเวณลานพระบรมธาตุ วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด : https://goo.gl/maps/W7VvnckAsEXngvi8A

Scroll to Top