หนึ่งวันไม่มีเบื่อที่..สามแพร่ง

สามแพร่ง ชุมชนเก่าแก่ที่ประกอบไปด้วย แพร่งภูธร, แพร่งนรา และแพร่งสรรพศาสตร์