“100 Unforgettable Adventure Experiences”

 

คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยอย่างถูกวิธี ให้นักท่องเที่ยวได้เกิดจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

จะเป็นรูปแบบพ็อคเก็ตบุค 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) ที่รวมรวบแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่ได้รับมาตรฐานทุกประเภทกิจกรรมเข้าไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรก 

จุดเด่นของหนังสือ คือ เนื้อหาข้อมูลได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยเป็นพิเศษ มีการเรียงข้อมูลตามประเภทของกิจกรรมเพื่อความสะดวกในการค้นหา เช่น ล่องแก่ง ดำน้ำ นั่งช้างท่องไพร ปีนผาโรยตัว ล่องเรือพายัค แคนู สำรวจถ้ำ ฯลฯ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายครอบคลุมถึง 33 จังหวัด รวมทั้งมีการสอดแทรก คำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติ การกู้ภัยสำหรับแต่ละกิจกรรม

 

สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ฟรี ที่ http://tourismproduct.tourismthailand.org