เชียงใหม่...ไม่เคยเก่าเลย

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:11:19 ]

"เชียงใหม่" จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ด้วยความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี รวมไปถึงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนระบบขนส่งธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ก็สามารถเดินทางไปได้ทั้งรถทัวร์ รถไฟ หรือสายการบินราคาประหยัดในเวลาอันรวดเร็ว

ทริปนี้พวกเราพาเพื่อนๆ ท่องเที่ยวเส้นทางตามดอยอ่างขาง ไปพิชิตกิ่วแม่ปาน ตามล่าเสือชมพู (ดอกนางพญาเสือโคร่ง) และกุหลาบพันปีที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เดินทอดน่องบน Canopy walkway เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และเรียนรู้เรื่องราวของภูมิปัญญาไทย กับวิธีการทำกระดาษสา ที่บ้านอนุรักษณ์กระดาษสากันครับ (14)

1

พวกเรามาแวะสักการะ ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยปีอย่างวัดถ้ำตับเต่ากันก่อน "วัดถ้ำตับเต่า" เป็นชื่อที่เรียกที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ดับเต้า” ซึ่งหมายถึงการดับขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของป่า

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:14:09 ]

2

ถ้ำตับเต่าเป็นถ้ำหินปูน กว้างและสูงประมาณ 6 เมตร โดยปากทางเข้าถ้ำจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือ ฝั่งถ้ำแจ้ง และถ้ำมืด

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:14:33 ]

3

ฝั่งถ้ำแจ้ง ภายในถ้ำจะมีแสงสว่างจากช่องโหว่บนเขาส่องลงมา ภายในมีพระพุทธรูปไสยาสน์องค์ใหญ่ ขนาดความยาวประมาณ 9 เมตร ประดิษฐานอยู่บนแท่น และข้างๆกันจะมีพระพุทธรูปองค์นอนและมีพระอรหันต์ล้อมรอบ แสดงถึงตอนพระพุทธเจ้าทรงประชวร ก่อนปรินิพพานนั้นเอง

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:15:30 ]

4

ส่วนฝั่งถ้ำมืดจะเป็นถ้ำปิด ไม่มีแสงสว่างส่องจากภายนอกเข้าไป เส้นทางเดินบางช่วงบางตอนคดเคี้ยวและเป็นช่องแคบ สุดปลายถ้ำจะมีพระพุทธรูป เจดีย์ และมีรูปปูนปั้นเป็นเด็กหญิงกับเด็กชาย ยืนแรงเป็นแถวโดยปราศจากเครื่องแต่งกาย ตามความเชื่อสำหรับใครที่มีลูกยาก สามารถนำธูปเทียนไปสักการบูชาและอธิษฐานของลูกได้ (นักท่องเที่ยวสามารถขอยืมไฟฉายจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชมในส่วนของถ้ำมืดได้)

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาถ้ำตับเต่า หมู่บ้านถ้ำตับเต่า ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทางเชียงใหม่ – ฝาง ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 120-121 แยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:16:56 ]

5

ต่อไปเรามุ่งหน้าขึ้นดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่กัน เส้นทางขึ้นดอยอ่างขางสามารถน้ำรถขึ้นได้สองทางคือ ทางฝั่งอำเภอไชยปราการและฝั่งอำเภอฝาง โดยถ้าขึ้นทางฝั่งอำเภอไชยปราการเส้นทางจะชันน้อยกว่าและขับง่ายกว่า

ดอยอ่างขางอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร มีพื้นที่ใช้ทำการเกษตรในงานวิจัยประมาณ 1,800 ไร่ มีหมู่บ้านชาวเขาที่ทางสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลวง บ้านคุ้ม บ้านนอแล บ้านปางม้า บ้านป่าคา และบ้านขอบด้ง ซึ่งประกอบไปด้วย ประชากร 4 เผ่าได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอดำ ปะหล่อง และจีนฮ่อ

คำว่า “อ่างขาง” ในภาษาเหนือหมายถึงอ่างรูปสี่เหลี่ยม โดยตั้งชื่อตามลักษณะของดอยอ่างขางซึ่งเป็นดอยที่มีรูปร่างของหุบเขายาวล้อมรอบประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ตรงกลางของอ่างขางเดิมเป็นเป็นภูเขาสูง เช่นเดียวกับบริเวณโดยรอบ แต่เนื่องจากดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็นโพรง แล้วยุบตัวลงกลายเป็นแอ่ง

ที่ตั้ง : ตำบลแม่-งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:19:26 ]

6

จุดแรกพวกเราแวะชมวิวทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น และแนวสันเขากันที่จุดชมวิวม่อนสน

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:20:38 ]

7

จุดชมวิวม่อนสน ตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก ตั้งอยู่ใกล้ๆกับฐานปฏิบัติการของทหารดอยอ่างขาง และที่นี่ยังเป็นลานกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:23:09 ]

8

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:24:17 ]

9

จุดต่อไปขับรถเลยออกจากจุดชมวิวม่อนสนไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร มุ่งหน้าตรงไปไร่สตอเบอรี่บ้านนอแล

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:25:47 ]

10

หมู่บ้านนอแล เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผาปะหล่องที่อพยพมาจากประเทศพม่า หมู่บ้านจะตั้งอยู่ห่างจากตัวสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขางประมาณ 5 กิโลเมตร

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:26:39 ]

11

ไร่สตอเบอรี่บ้านนอแล

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:29:06 ]

12

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:29:50 ]

13

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:30:21 ]

14

เด็ดกินสดๆจากต้นนี่มันหวานฉ่ำ อร่อยจริงๆ (อย่าลืมนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะ)

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:31:15 ]

15

จุดต่อไปพวกเราวนกลับลงมาทางขึ้นดอยอ่างขาง พาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:32:26 ]

16

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:33:17 ]

17

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาจากการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2549 โดยสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ในตําบล*****อน และตําบลแม่ข่า อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยนี้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จเยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่ และรับสั่งกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้หาแนวทางป้องกันการเกิดภัยพิบัติดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้วย

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:35:36 ]

18

ที่ตั้ง : พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง )บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่-งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:36:55 ]

19

ห้องนี้จัดแสดงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูป ที่เคยได้รับความเสียจากน้ำท่วมเมื่อปี 2549

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:40:02 ]

20

By : nuiinui - [ 2-19-2017, 12:40:31 ]

  •  
  •  
  • page
  • / 5
คุณต้องมีการลงทะเบียนสำหรับบัญชีก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ หากคุณยังไม่มีบัญชี

คุณอาจลงทะเบียนโดยคลิก "ปุ่มสมัครสมาชิก"


ชื่อของคุณ*
อีเมล์ของคุณ*
ชื่อของเพื่อน*
อีเมล์ของเพื่อน*
ข้อความ *
  คลิกเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
รหัสยืนยัน
 
  * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบ

ตัวอย่าง การใส่ embed code video

สัญลักษณ์และการใช้งาน

แทรกลิ้งค์ : โดยใส่ URL ระหว่าง [link].....[/link]ค่ะ : แทรกลิ้งค์ : โดยใส่ URL ระหว่าง [link].....[/link]ค่ะ
อักษรตัวหนา : โดยใส่ ตัวอักษร ระหว่าง [b].....[/b]ค่ะ : อักษรตัวหนา : โดยใส่ ตัวอักษร ระหว่าง [b].....[/b]ค่ะ
อักษรเอียง : โดยใส่ ตัวอักษร ระหว่าง [i].....[/i]ค่ะ : อักษรเอียง : โดยใส่ ตัวอักษร ระหว่าง [i].....[/i]ค่ะ
ใส่เส้นใต้ : โดยใส่ ตัวอักษร ระหว่าง [u].....[/u]ค่ะ : ใส่เส้นใต้ : โดยใส่ ตัวอักษร ระหว่าง [u].....[/u]ค่ะ