การให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทาง TAT Call Center 1672 เกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2545 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไทย ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เช่น การให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org การให้บริการสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวผ่านระบบ Live Chat พร้อมการพัฒนาต่อยอด Mobile Application เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถ chat กับเจ้าหน้าที่ผ่าน Smart Phone และ IPad

ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิตอล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงยกระดับการให้บริการ จาก TAT Call Center 1672 สู่การบริการที่หลากหลาย ทันสมัย และรวดเร็ว ภายใต้ "ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว TAT Contact Center" ที่มุ่งเน้นการนำกลยุทธ์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง Integrated on & off line Service มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวพบกับบริการและช่องทางที่หลากหลาย และสามารถสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง